Reklama
Wyświetlenia 4709
3 kwietnia 2024

DRUTEX dołącza do Europejskiego Stowarzyszenia EPPA i deklaruje zaangażowanie oraz partnerstwo w projekcie OKNOREC

DRUTEX czlonek Stowarzyszenia EPPA i partner projektu OKNOREC

Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Dostawców Systemów Okiennych PVC EPPA ma przyjemność ogłosić, że firma DRUTEX, ceniony producent okien i profili okiennych PVC, nie tylko przystępuje do Europejskiego Stowarzyszenia Profili PVC i Związanych Produktów Budowlanych (EPPA), ale  również podejmuje kluczowe inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Wraz z przystąpieniem do EPPA, kluczowi managerowie firmy DRUTEX zaangażują się w międzynarodową wymianę najlepszych praktyk w obszarze produkcji profili okiennych PVC, promując jednocześnie innowacyjność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

DRUTEX równocześnie dołącza do projektu recyklingowego OKNOREC, który ma na celu rozwinięcie systemu recyklingu demontowanych okien w Polsce. W ramach tego projektu firma planuje inwestycje w nowoczesne technologie, umożliwiające skuteczną segregację i ponowne wykorzystanie materiałów z okien.

W dalszej części swojego zaangażowania w ochronę środowiska, DRUTEX intensyfikuje działania edukacyjne wśród producentów okien. Firma wspiera inicjatywy związane z posiadaniem deklaracji środowiskowych okien (EPD - Environmental Product Declaration). To kluczowy krok w kierunku dostarczania klientom informacji o śladzie środowiskowym produktów, co wspiera podejście proekologiczne i transparentność w branży.

Kolejnym etapem zaangażowania firmy DRUTEX jest przygotowanie się do niefinansowego raportowania producentów okien w zakresie ESG (Environmental, Social, and Governance) zgodnie z dyrektywą (CSRD) Corporate Sustainability Reporting Directive. Firma nie tylko podejmuje wyzwania związane z minimalizacją wpływu na środowisko, ale także pragnie wspierać całą branżę w podobnych dążeniach.

Dołączając firmę DRUTEX do stowarzyszenia EPPA, zauważono, że zaangażowanie polskich producentów profili okiennych PVC, takich jak firma DRUTEX, prezentuje akceptację polskich reprezentantów branży dla kierunków działań wszystkich członków EPPA oraz otwartość na współtworzenie struktur promujących branżę okienną w Europie. Szczególnie istotne jest działanie na rzecz obiegu zamkniętego surowców w produkcji okien.

Firma DRUTEX potwierdza swoje zaangażowanie w odpowiedzialny rozwój, innowacje oraz budowanie ekologicznej przyszłości. Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej w branży stolarki okiennej oraz przyniosą korzyści zarówno dla naszych klientów, jak i dla środowiska naturalnego.

Prezes EPPA, Alexander Franke, wyrażając optymizm co do przyszłości, stwierdził:

Jesteśmy dumni, że możemy przyjąć DRUTEX do naszego stowarzyszenia. Wzajemne działania i zaangażowanie z pewnością wzbogacą nasze wspólne wysiłki w rozwój branży. Kontynuujmy pracę razem, aby budować zrównoważoną przyszłość z elementami obiegu zamkniętego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat EPPA odwiedź stronę internetową EPPA

Redaktor:

Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Angielski