Reklama
Wyświetlenia 3711
8 lutego 2024

Deklaracja Środowiskowa EPD dla bram i ogrodzeń WIŚNIOWSKI

WISNIOWSKI Bramy Ogrodzenia EPD 2

Marka WIŚNIOWSKI ma bardzo ważną informację dla inwestorów, dla których istotny jest wybór jakościowych i zrównoważonych materiałów, a więc produktów tworzonych z myślą o środowisku. Instytut Techniki Budowlanej sprawdził proces produkcyjny firmy WIŚNIOWSKI, wydając stosowną dokumentację, która pozwala producentowi chwalić się Deklaracją Środowiskową Typu III EPD (ang. Environmental Product Declaration) dla systemów ogrodzeniowych oraz bram przemysłowych wytwarzanych w Polsce.

Wśród produktów WIŚNIOWSKI, dla których uzyskano EPD, są: bramy ogrodzeniowe, bramy przemysłowe, segmenty i panele VEGA. W procesie produkcji tych wyrobów nie powstają żadne produkty uboczne, a do ich wytwarzania wykorzystywane są surowce pochodzące z recyklingu lub odzysku. Deklaracja Środowiskowa Produktu pozwala szczegółowo prześledzić oddziaływanie produktu na środowisko podczas całego cyklu jego życia (LCA – Life Cycle Assesment) – począwszy od pozyskania materiałów, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu.

Deklaracja określa następujące parametry: ilość surowców niezbędnych do wytworzenia produktu, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody oraz energii elektrycznej, dane dotyczące emisji do wód, gleby i powietrza, a także ilość wytworzonych w całym cyklu odpadów. To szczegółowe informacje, które pokazują, jaki wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia wywiera określony wyrób.

Dzięki deklaracji EPD klienci, używający wyrobu, mają udostępnioną wiedzę o jego śladzie węglowym, wpływie na środowisko oraz o tym, jakie surowce zostały zużyte w procesie produkcji. Na tej podstawie mogą m.in. dokonać oceny całego cyklu życia nie tylko produktu, ale również samego budynku. Projektantowi pozwoli to na włączenie zrównoważonych i trwałych rozwiązań z myślą o przyszłych emisjach, które powstaną w fazie eksploatacji – już na etapie projektu. Klientom z kolei dostęp do deklaracji EPD umożliwia podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich związanych z ograniczeniem wpływu swojej inwestycji na środowisko. Ponadto wykorzystywanie wyrobów z deklaracją środowiskową typu III zwiększa liczbę punktów w procesie zielonej certyfikacji budynków w znanych programach: BREEAM, LEED i innych – tłumaczy Karolina Dorula-Mamala, Kierownik Działu Badań i Certyfikacji Produktów oraz Kierownik Projektu ESG.

Uzyskanie deklaracji EPD poprzedza weryfikacja przez akredytowaną i notyfikowaną jednostkę certyfikowaną, w tym przypadku był to Instytut Techniki Budowlanej. Dokonuje ona oceny cyklu życia produktu w oparciu o jego zgodność z wymaganiami norm EN ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe typu III oraz EN 15804 Zrównoważoność obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.

WISNIOWSKI Bramy Ogrodzenia EPD 1

Rekomendacja Instytutu Techniki Budowlanej pod deklaracją środowiskową III typu dla bram i systemów ogrodzeniowych jest rzetelnym potwierdzeniem, że produkty WIŚNIOWSKI to dobry wybór dla zrównoważonego budownictwa. Wprowadzając na rynek wyroby, które z jednej strony są mniej emisyjne, a z drugiej zapewniają konkurencyjne parametry techniczne, marka WIŚNIOWSKI w istotny sposób ogranicza wpływ swoich procesów produkcyjnych na środowisko.

WIŚNIOWSKI spółka z o.o. S.K.A
33-311, Wielogłowy
Wielogłowy 153
tel.: 18/44 77 111
fax.: 18/44 77 110
Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Polski, Angielski
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Reklama