Reklama
Wyświetlenia 3935
18 stycznia 2024

NSG Group wzięło udział w projekcie edukacyjnym MEiN

NSG MEiN

NSG Group udostępniło swoje fabryki Ministerstwu Edukacji i Nauki (MEiN) na potrzeby ambitnego projektu dotyczącego doskonalenia edukacji w branży szklarskiej. Współpraca ta stanowi istotny krok w kierunku rozwijania nowych standardów kształcenia zawodowego, przy jednoczesnym dostosowaniu programów nauczania do dynamicznie ewoluujących potrzeb przemysłu szklarskiego. W efekcie powstał zestaw materiałów edukacyjnych dla szkół zawodowych, które są ogólnodostępne.

Cel projektu i zakres działań

Projekt pod tytułem „Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR VIII e-materiały dla branży ceramiczno-szklarskiej, chemicznej” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja zakładała kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Z kolei głównym celem projektu było opracowanie i upowszechnienie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wybranych branż.

W zadanie to, w zakresie tematów związanych z produkcją i obróbką szkła, zaangażowało się NSG Group, udostępniając swoje fabryki i biorąc udział w konsultacjach założeń i autoryzacji ostatecznych treści. W efekcie powstały materiały, które przyczyniły się do:

  • zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;
  • ułatwienia przejścia z etapu kształcenia do zatrudnienia;
  • wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres tematyczny nagranych na terenie fabryki Pilkington materiałów dotyczy takich zagadnień jak Lean Maufacturing, obsługa pieca szklarskiego, proces odprężania i hartowania szkła, zimna obróbka szkła oraz techniki przetwarzania szkła.

Odpowiedź na potrzeby rynku

Włączenie się NSG Group do projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) nie jest przypadkowe – to strategiczna odpowiedź na dynamicznie ewoluujące potrzeby rynku pracy w branży szklarskiej. Firma ma świadomość znaczenia elastyczności i ciągłego doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej.

Obserwujemy, jak branża szklarska prężnie się rozwija, wprowadzając nowoczesne technologie i innowacje. Naszym celem jest nie tylko dostosowanie się do tych zmian, ale również aktywne kształtowanie przyszłych kadr, które będą napędzać rozwój sektora – mówi Jerzy Baran, Dyrektor Operacyjny Pilkington Polska.

Przedstawiciele NSG Group, który jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, zdają sobie sprawę, że współczesna edukacja musi być dynamiczna i zorientowana na praktykę. Z tego powodu e-materiały przygotowane w ramach projektu nie tylko uwzględniają aktualne technologie i procesy w produkcji szkła, ale także reagują na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników w tej branży.

Jesteśmy przekonani, że inwestycja w edukację zawodową to inwestycja w przyszłość całej branży szklarskiej. Nasza rola w tym projekcie to nie tylko pomoc w dostarczaniu wiedzy, ale także tworzenie ścieżek kariery dla młodych talentów, którzy staną się motorem napędowym innowacji w przemyśle szklarskim – dodaje Jerzy Baran.

Choć e-materiały zostały przygotowane z myślą o konkretnej grupie odbiorców, mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani, ponieważ zostały umieszczone na stronie www.zpe.gov.pl i są ogólnodostępne. Umożliwiają praktyczną naukę zawodu dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), co ma szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych (dzięki dostosowaniu do WCAG 2.1), ułatwiają pracę nauczycieli, przyczyniają się do wzrostu motywacji w kształceniu i samokształceniu, a przede wszystkim umożliwią ćwiczenie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań testowych i praktycznych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Poprzez aktywne zaangażowanie w projekt MEiN, firma NSG Group nie tylko odpowiedziała na bieżące potrzeby rynku pracy, ale również aktywnie przyczyniła się do kształtowania przyszłości edukacji zawodowej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw. Takie partnerskie podejście do edukacji ma szansę stać się kluczowym elementem trwałego sukcesu branży szklarskiej w Polsce.

Pilkington IGP Sp. z o.o.
02-675, Warszawa
ul. Wołoska 18 Curtis Plaza
tel.: 22 548 75 00
fax.: 22 548 75 22
Katarzyna Wytwer
+48 537 507 599
Polski, Angielski
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Reklama