Reklama
Wyświetlenia 3673
8 stycznia 2024

Edukacyjny projekt NFOŚiGW w województwach podkarpackim i lubelskim

CzystePowietrze 3
fot. NFOŚiGW | NFOŚiGW finansuje edukacyjny projekt dotyczący programu „Czyste Powietrze” w województwach podkarpackim i lubelskim

Szkolenia i doradztwo dotyczące zasad programu „Czyste Powietrze”, laboratorium mobilne „Bus OZE”, publikacje prasowe i ankietowe badanie rynku – to elementy kampanii edukacyjnej, których efektem ma być min. 500 złożonych wniosków o dofinansowanie wymiany kopciuchów i/lub termomodernizacji domów w ramach programu. Działania na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego – finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – realizuje Stowarzyszenie Czysta Energia Odnawialna.

Ponad 1,2 mln zł będzie kosztowało przedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna – Jeden krok do czystego powietrza w województwach podkarpackim i lubelskim”, które potrwa do 30 czerwca 2024 r. Celem zaplanowanych działań jest edukacja mieszkańców z terenów województw podkarpackiego i lubelskiego w zakresie zwiększenia świadomości społeczności lokalnych na temat przeciwdziałania zmianom klimatu, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, zasad racjonalnego gospodarowania energią, co docelowo przyczyni się do zwiększonego zainteresowania składaniem wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. W wyniku realizacji zadeklarowanych zadań, złożonych ma być min. 500 wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Reklama