Reklama
Wyświetlenia 4096
19 grudnia 2023

GLASSOLUTIONS partnerem projektu recyklingowego OKNOREC

Glassolutions OKNOREC

Redukcja emisji CO2 stanowi jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów, a nowoczesne przeszklenia, które zatrzymają we wnętrzu drogocenne ciepło, zdają się być kluczowym elementem w walce o cieplejsze, bardziej „zielone” i zdrowsze domy.

Jest oczywiste, że w nowoczesnych konstrukcjach okiennych szyba stanowi największą ich część, sięgającą nawet 90% powierzchni okna. Podobnie jest w starszych konstrukcjach podlegających wymianom, gdzie większość konstrukcji stanowi szyba. Pojawia się pytanie, czy taki materiał możemy poddać ponownemu wykorzystaniu, czy stłuczka pochodząca ze starych okien może być wykorzystana do produkcji nowych szyb?

Stłuczka sama w sobie jest już szkłem, a więc naszym produktem finalnym. Jedyne, co trzeba z nią zrobić to, w dużym uproszczeniu, ponownie przetopić i na nowo uformować. W przeciwieństwie do szkła uzyskiwanego z wytopu mieszanki surowców szklarskich, gdzie musi dojść do odpowiednich reakcji i wiązań oraz częściowych strat wynikających z tych cyklów, sam proces ponownego przetopu stłuczki jest dużo prostszy, a co za tym idzie – mniej energochłonny i, co bardzo ważne, prawie bezstratny.

Recykling stłuczki to proces zdecydowanie mniej energochłonny, ponieważ do jej przetopienia zużywa się nawet 30% mniej energii niż ma to miejsce w przypadku wytwarzania szkła z surowców naturalnych. Niesie to za sobą wymierne korzyści dla środowiska w postaci znaczącego obniżenia emisji m.in. gazów cieplarnianych przez zakłady. Każda tona stłuczki szklanej to oszczędność ok. 300 kg CO2 z powodu mniejszej ilości spalanego paliwa oraz braku rozkładu surowców węglanowych z uwagi na to, że stłuczka jest już materiałem przetworzonym. Recykling przyczynia się również do zmniejszenia konsumpcji surowców kopalnych, takich jak piasek, wapień czy dolomit, które są zastępowane stłuczką.

GLASSOLUTIONS ORAEW zakładach grupy SAINT GOBAIN nieustannie trwają pracuje nad rozwiązaniami, które będą wychodziły naprzeciw wyzwaniom klimatycznym. Usprawniane są również procesy produkcyjne, aby faktycznie produkty, które firma oddaje w ręce swoich klientów czy finalnie mieszkańców domów i mieszkań, miały istotny wpływ na poprawę komfortu, a jednocześnie ograniczały negatywny wpływ na środowisko w całym cyklu swojego życia.

W perspektywie kilku najbliższych lat, bazując na obecnych metodach produkcyjnych i przy konsekwentnej realizacji założeń strategii Saint-Gobain Grow&Impact, główne działania firmy skupiać się będą na maksymalizacji udziału stłuczki oraz pozyskiwaniu energii wykorzystywanej w całym procesie wytwórczym z OZE.

EPPA
1040, Brussels
Rue Abbé Cuypers 3
tel.: +32 27 39 63 81
fax.: +32 27 32 42 18
Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Polski, Angielski
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Reklama