Reklama
Wyświetlenia 4910
30 listopada 2023

Nowy mural w Sandomierzu będzie oczyszczał powietrze

Salve Regina Pilkington 1

Przy Parku Saskim w Sandomierzu odsłonięto nowy mural. Jego barwy i grafika nawiązują do ekologii, ale to nie estetyka stanowi jego największy atut. Mural namalowano farbami fotokatalitycznymi, czyli takimi, które neutralizują szkodliwe składniki spalin i smogu. To inicjatywa będąca efektem współpracy NSG Group, Urzędu Miasta oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu

Estetyka w parze z ekologią

Nowa atrakcja Sandomierza jest nietypowa. Z jednej strony uatrakcyjnia okolicę Wieży Ciśnień, a z drugiej przynosi korzyści lokalnej społeczności. Dlaczego? Nowy mural został wykonany ze specjalnych farb elewacyjnych o działaniu fotokatalitycznym, które mają zdolność redukcji zanieczyszczeń miejskich i przemysłowych z powietrza i mają właściwości antysmogowe. Ten niecodzienny projekt powstał pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków w wyniku współpracy NSG Group z Urzędem Miejskim w Sandomierzu oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Realizację powierzono wrocławskiej firmie Donut Studio, która specjalizuje się w malowaniu murali ekologicznych.

Grafiki tego typu zyskują popularność w polskich miastach – można je zobaczyć m.in. we Wrocławiu, Toruniu, Wrzeszczu i Łowiczu, a od końca listopada również w Sandomierzu. Jak to się dzieje, że mają zdolność oczyszczania powietrza?

Dzieje się to za sprawą fotokatalizy, czyli reakcji chemicznej wywołanej wpływem światła. Zanieczyszczenia, toksyny i drobnoustroje pod wpływem katalizatora (w tym przypadku dwutlenku tytanu) i promieniowania UV w obecności tlenu i wody ulegają utlenianiu. Warto wspomnieć też o tym, że farby fotokatalityczne mają dużą odporność na zabrudzenia, a także na ścieranie, dzięki czemu przez długi czas prezentują się bardzo dobrze, bez potrzeby odświeżania – wyjaśnia Sebastian Skarżyński, artysta z Donut Studio.

Nowy mural jest wysoki na 16 metrów, szeroki na 5 metrów, a w sumie zajmuje powierzchnię 80 metrów kwadratowych. Rozmiar gra na korzyść mieszkańców Sandomierza, ponieważ im większą powierzchnię pokrywają farby fotokatalityczne, tym więcej zanieczyszczeń jest neutralizowanych. Z drugiej strony duża powierzchnia zapewnia muralowi wysoką czytelność przestawionego obrazu. Nawiązuje on do legendy o Salve Regina, która głosi, że po wymordowaniu przez Tatarów 49 sandomierskich dominikanów potężny byk wyrwał się z klasztornej obory i ruszył w pościg za najeźdźcami. Kiedy nie mógł ich dopędzić, usypał racicami kopiec, na którym rogami wyrył napis: „Salve Regina“ (Witaj Królowo).

Kolejny krok w stronę wspólnego dobra

Ekologiczny mural w Sandomierzu to kolejna inicjatywa NSG Group na rzecz środowiska. Firma dostarcza rozwiązań w postaci produktów, które w rozmaity sposób wpisują się w filozofię zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest szkło samoczyszczące Pilkington Activ™, dzięki któremu nie ma potrzeby częstego mycia, co pozwala oszczędzać wodę i redukować ilość ścieków. Innym jest szkło Pilkington AviSafe™, które posiada specjalną powłokę widoczną dla ptaków, dzięki której nie wpadają one w taflę podczas lotu.

Pilkington Polska, jak i cała Grupa NSG, dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. i aktywnie pracuje nad wywieraniem pozytywnego wpływu na środowisko poprzez takie działania, jak pierwsze na świecie testy paliw alternatywnych w produkcji szkła. Ten program doprowadził do opracowania szkła Pilkington Mirai™. To alternatywa o niskim śladzie węglowym dla zwykłego szkła float, przy takich samych parametrach, jakości czy estetyce. Nowe szkło jest produkowane przy użyciu kombinacji alternatywnego biopaliwa, wysokiej zawartości szkła pochodzącego z recyklingu (aż 50% zawartości) i ekologicznych źródeł energii elektrycznej (100% energii elektrycznej zużytej na potrzeby produkcji Mirai™ pochodzi ze źródeł odnawialnych).

Pomysł na mural ekologiczny zrodził się kilka miesięcy temu. Nieustannie szukamy sposobów na to, by przeciwdziałać zmianom klimatu, ale i służyć lokalnej społeczności. W przeszłości były to szklane tablice i ławeczki, sportowe wyzwania z charytatywnym tłem czy inicjatywy edukacyjne. Tym razem chcieliśmy skupić się na jakości powietrza i cieszymy się, że udało nam się tego dokonać przed rozpoczęciem zimy, kiedy problemy ze smogiem są najbardziej odczuwalne – mówi Jerzy Baran, Dyrektor Operacyjny Pilkington Polska.

Salve Regina Pilkington 2

Mural przy Parku Saskim w Sandomierzu 

Wykonanie ekologicznego muralu w Parku Miejskim w Sandomierzu na wieży ciśnień to kolejna wspólna realizacja z firmą NSG Group. Prócz oczywistych przesłanek związanych z prośrodowiskową ideą tej inicjatywy, jej dużą wartością jest współpraca między samorządem a największą firmą w mieście. Cieszę się, że zawsze przy tego typu działaniach napotykam, jako burmistrz Sandomierza, na niezwykłą otwartość i chęć współpracy ze strony Zarządu i pracowników NSG Group. Partycypowanie największego zakładu pracy w mieście, w lokalnych działaniach to wyraz dużej odpowiedzialności za miejsce, w którym funkcjonuje zakład i z którego pochodzi wielu pracowników. Cieszymy się, że piękno muralu odwołuje się do dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta i poprawi estetykę tej szarej, nieco nadgryzionej zębem czasu budowli – mówi Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza.

Pilkington IGP Sp. z o.o.
02-675, Warszawa
ul. Wołoska 18 Curtis Plaza
tel.: 22 548 75 00
fax.: 22 548 75 22
Katarzyna Wytwer
+48 537 507 599
Polski, Angielski
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Reklama