Reklama
Wyświetlenia 3817
6 listopada 2023

Nice publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022

Raport Zrownowazonego Rozwoju NICE
fot. NICE | Nice publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022

NICE, ekspert w dziedzinie rozwiązań do zarządzania domem, opublikował drugą edycję swojego Raportu Zrównoważonego Rozwoju — „Welcome to the Nice future”, który podkreśla kluczową rolę zrównoważonego rozwoju w wizji organizacji i dostarcza aktualnych informacji na temat ewolucji kulturowej, która miała miejsce w 2022 r. w ramach globalnej działalności firmy.

Zgodnie z misją Nice, Raport Zrównoważonego Rozwoju wskazuje ważne informacje na temat tego, w jaki sposób firma realizuje i ulepsza strategię Grupy w czterech głównych obszarach: Zarządzania, Środowiska, Produktu i Społeczeństwa. Nice ustrukturyzowała swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z perspektywą Agendy 2030 – rezolucji ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, identyfikując cele, do których osiągnięcia może w największym stopniu przyczynić się w oparciu o swój sektor i zidentyfikowane tematy. W 2022 r. Nice oceniła wpływ globalnego przemysłu w celu wykorzystania tych danych jako punktu odniesienia do ulepszenia swoich codziennych praktyk i wyznaczenia jeszcze bardziej ambitnych celów.

Cel, jakim jest poprawa jakości życia ludzi, znajduje odzwierciedlenie w naszych działaniach w zakresie ESG na całym świecie. Połączenie energii, usług i ekosystemów to przyszłość inteligentnego domu i kamień węgielny naszego programu NiceLoveEarth. Stawiamy na ciągłe doskonalenie i innowacje, aby dostarczać naszym klientom zrównoważone produkty, mając świadomość, że rozwiązania do zarządzania domem wpływają na wszystkie filary ESG – dodaje Marco Bianchet, Globalny Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Nice.

  • Nice – główne rezultaty w obszarze „Zarządzania”

Mając na celu wzmocnienie strategii ESG i zapewnienie jej wdrożenia w całej Grupie, od 2021 roku w Nice funkcjonuje Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, składający się z kierowników funkcyjnych oraz globalny Zespół Operacyjny ESG. Przyjęcie systemów zarządzania umożliwia ciągłe monitorowanie wskaźników wydajności, w związku z tym w 2022 roku Nice uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001 dla Centrali oraz opracowała plan działania mający na celu uzyskanie go we wszystkich zakładach produkcyjnych do 2025 roku.

  • Nice – główne rezultaty w obszarze „Środowiska”

Nice wyznaczyła ambitne cele w zakresie redukcji śladu węglowego do 2030 r., z zamiarem osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Pierwszym kamieniem milowym w 2025 r. będzie redukcja emisji z Zakresu 1 o 30%, redukcja emisji z Zakresu 2 o 80% i redukcja emisji z Zakresu 3 o 10%. Kluczowym obszarem zainteresowania jest efektywność energetyczna. W zeszłym roku Nice odnotowała 58% wzrost zużycia certyfikowanej zielonej energii, osiągając poziom 33% całkowitego zużycia. Stanowi to kolejny krok na szerszej drodze do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i osiągnięcia celu 100% energii odnawialnej z gwarancją pochodzenia do 2025 r.

  • Nice – główne rezultaty w obszarze „Produktu”

Zrównoważony rozwój w Nice oznacza przede wszystkim projektowanie rozwiązań o niskim wpływie na środowisko zgodnie z zasadami ekoprojektowania podsumowanymi w idei Nice Green Innovation, które obejmują wykorzystanie materiałów regenerowanych lub pochodzących z recyklingu, efektywność energetyczną – szczególnie w fazie gotowości – przyjęcie paneli słonecznych jako źródła zasilania, wydłużenie żywotności produktu poprzez zapewnienie możliwości naprawy oraz przejrzystość wpływu całego cyklu życia produktu poprzez deklaracje środowiskowe. W tym ostatnim punkcie firma w zeszłym roku zdobyła ważne uznanie: certyfikację procesową EPD, która umożliwiła jej zwiększenie liczby produktów oznaczonych deklaracją środowiskową.

  • Nice – główne rezultaty w obszarze „Społeczeństwa”

W 2022 roku firma Nice zatrudniała na całym świecie ponad 2700 pracowników, co oznacza wzrost wskaźnika zatrudnienia o prawie 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Celem firmy jest dalsze wspieranie różnorodności i inkluzywności w swojej organizacji do roku 2025, zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych o 30 procent i dalsze zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, uzyskując certyfikat równości wynagrodzeń.

Nice uznaje znaczenie ciągłej edukacji i aktywnie współpracuje z instytucjami edukacyjnymi na całym świecie. Na przykład Nice Polska i FIBARO – marka Nice, kształcą studentów w zakresie systemów automatyki budynkowej.

 

W ciągu ostatnich miesięcy eksperci-praktycy przeprowadzali szkolenia w kilku szkołach średnich, w klasach technicznych. Dzięki tego typu spotkaniom uczestnicy dowiadywali się czym jest Smart Home, w jaki sposób ułatwia życie mieszkańców domu i jak pomaga zabezpieczyć nieruchomość. Pozwala to dostrzec również komercyjne możliwości jakie daje ta dziedzina wchodzącym na rynek pracy młodym ludziom – mówi Adam Krużyński, Dyrektor Zarządzający Nice Polska i Prezes Zarządu FIBAR Group. – Dla Nice i FIBARO, możliwość pokazania naszych produktów, a szczególnie promowanie rozwiązań z zakresu Smart Home wśród młodych ludzi, dopiero wchodzących w dorosłe życie, jest bardzo ważna. W ten sposób możemy zademonstrować nowoczesne rozwiązania, które być może będą mieli okazję wykorzystać w dorosłym życiu. Dla tych młodych ludzi jest to z kolei świetna okazja, aby zdobyć nową, praktyczną i przydatną wiedzę.

» Więcej informacji na temat Raportu Zrównoważonego Rozwoju: Nice’s 2022 Sustainability Report

Nice Polska Sp. z o.o.
05-800, Pruszków
Parzniewska 2a
tel.: 022 7594000
fax.: 022 7594022
Paweł Sommer
+48 509 230 592
Polski
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Reklama