Reklama
Wyświetlenia 3781
2 listopada 2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju FAKRO jednym z najlepszych w Polsce

KONKURS Raporty ZR 2
fot. FAKRO | Raport Zrównoważonego Rozwoju FAKRO jednym z najlepszych w Polsce

Raport Zrównoważonego Rozwoju FAKRO „Razem w zieloną przyszłość” został nagrodzony w 17. edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Paweł Dziekoński, wiceprezes FAKRO, odebrał nagrodę specjalną, przyznaną przez internautów.

Celem konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących organizacji oraz ich dialogu z interesariuszami.

Docenienie raportu ESG FAKRO to radość dla całego zespołu projektowego oraz pracowników zaangażowanych we współtworzenie jego treści. Nagroda internautów pokazuje, że nasz „zielony” przekaz dociera do szerokiego grona odbiorców. Wszystkim partnerom, pracownikom i przyjaciołom, którzy oddali na nas głos serdecznie dziękujemy.

KONKURS Raporty ZR 2

Raport Zrównoważonego Rozwoju FAKRO jednym z najlepszych w Polsce

Zgłoszone do konkursu publikacje podawane są ocenia na bazie ustalonych kryteriów. Jury konkursowe złożone jest z ekspertów z zakresu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. Do siedemnastej edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 87 publikacji. Warto przypomnieć, że dobre praktyki FAKRO zostały ujęte w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowanym i publikowanym corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

FAKRO Sp. z o.o.
33-300, Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel.: 018 444-0-400
fax.: 018 444-03-33
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Reklama