Reklama
Wyświetlenia 5016
31 października 2023

Ogólnopolskie Forum Stolarki 2023 z udziałem Deceuninck

Centrum Analiz Branzowych 1 1
fot. CAB | Ogólnopolskie Forum Stolarki 2023 z udziałem Deceuninck

„Firmy, które się nie dostosują, wypadną z branży”, „wzrost organiczny już nie wystarczy” – to tylko niektóre z wyrazistych tez, które padły w trakcie Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2023 odnośnie zielonej transformacji przedsiębiorstw przemysłowych i budowania przewagi konkurencyjnej w branży. Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele polskiego oddziału Deceuninck, którzy opowiedzieli o działaniach dekarbonizacyjnych praktykowanych przez belgijską Grupę, a także innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju wdrażanych w ramach globalnej działalności producenta. Ważną częścią wydarzenia był również blok tematyczny omawiający sytuację gospodarczą, trendy i możliwości zdobywania rynków eksportowych.

Słowa klucze – surowce i energia

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Forum Stolarki, której Deceuninck był partnerem, dała uczestnikom możliwość omówienia wyzwań stawianych przez rynek w obecnych, wymagających czasach, a także rozważenia perspektyw długoterminowych, z których kluczową kwestią jest dekarbonizacja. W ramach bloku „Zrównoważony rozwój jako zagadnienie polityczno-gospodarcze” podjęto dyskusję na temat wymogów i regulacji prawnych dotyczących zielonej transformacji europejskiego przemysłu.

W tym kontekście rozmawiano m.in. o opłacalności inwestycji ekologicznych i budowaniu na ich podstawie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jako kluczowe kwestie wyróżnione zostały odnawialne źródła energii oraz dostęp do surowców, które firmy z niemal każdej branży muszą obecnie brać pod uwagę. Omawiano również obowiązujące i planowane regulacje unijne oraz, przede wszystkim, wprowadzanie koniecznych zmian z nimi związanych w praktyce. Złudzeń w swoim wystąpieniu nie pozostawiał Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna oraz Polskiego Stowarzyszenia Aluminium, podkreślając, że przedsiębiorstwa, które nie dostosują się do tego trendu, po prostu przestaną istnieć. Wypowiedzi przedstawicieli branży w poprowadzonej przez niego debacie potwierdzały ten punkt widzenia.

Zabrał w niej głos m.in. Rafał Osiński, dyrektor sprzedaży w Deceuninck Poland: Chcemy, aby projektowane przez nas produkty były trwałe i budowały zrównoważony dom pod kątem jego oszczędności, zużycia energii do ogrzewania czy klimatyzowania, żeby nie było potrzeby szybkiej ich wymiany, a jeśli taki moment nadejdzie – aby można było je poddać w 100% recyclingowi, co jest dla nas kluczowe także pod kątem osiągania zakładanej redukcji CO2. W Polsce proces wymiany – ze względu na cykl życia produktu, ale również popularyzację PVC jako materiału do produkcji stolarki – jest obecnie u progu, gdyż okna są montowane powszechnie od 20-25 lat i dopiero zaczynają być wymieniane. Większość stolarki, która jest obecnie wymieniana, to okna drewniane.

Poza przedstawicielem Deceuninck, uczestnikami debaty o zielonej transformacji byli: Maciej Mańko – marketing manager w Saint-Gobain Glassolutions, Błażej Dobrowolski – współzałożyciel i członek zarządu w Ypsos, Bartłomiej Baudler – dyrektor zarządzający w Primo Profile oraz Andrzej Michalski-Stępkowski jako moderator. Prelegenci sugerowali, że branża stoi przed licznymi wyzwaniami, wymagającymi podejmowania rozmów, solidarności i szukania optymalnych metod działania. Zwracano uwagę, że ekologiczne zmiany w branży są już koniecznością, a nie tylko „dobrą praktyką”. Rozmowy w bloku o zielonej transformacji dotyczyły rozwiązań, które muszą lub będą musiały być wdrażane przez wszystkie firmy – nie tylko największe korporacje.

Strategia dekarbonizacji w Deceuninck

Deceuninck, jako firma, która od lat w swojej strategii działania jako priorytet ma zrównoważone rozwiązania, podzieliła się z branżą własnymi najlepszymi praktykami i swoją strategią dekarbonizacji.

Nasze podejście do zrównoważonego budownictwa i środowiska jest wyrażane w produktach, które dzięki swoim doskonałym wartościom izolacyjnym zapewniają wysoką efektywność energetyczną i służą przez długie lata, a także są zaprojektowane w taki sposób, że całościowo nadają się do recyklingu – podkreślił Krzysztof Kalita, dyrektor produktu w Deceuninck Poland.

Zostały przedstawione także plany firmy na najbliższe lata po dołączeniu do inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Deceuninck pozytywnie przeszedł walidację, w konsekwencji czego zaakceptowano cele klimatyczne przedsiębiorstwa – zobowiązanie ograniczenia emisji CO2 na tonę produktu o 52% i emisji własnych o 60% do 2030 roku. Firma dąży także do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym swoim łańcuchu wartości do roku 2050.

Koncentrujemy się na trzech niezwykle istotnych płaszczyznach, co do których mamy pewność, że zaowocują znaczną redukcją emisji CO2 – inwestujemy w energię odnawialną, ograniczamy zużycie energii i przede wszystkim intensywnie rozwijamy nasz zakład recyklingu w Diksmuide i technologie recyklingu, aby sukcesywnie zwiększać udział tego materiału w naszych produktach – powiedział Krzysztof Kalita.

Firma realizuje te postanowienia już teraz poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na dachach swoich zakładów, wdrożenie monitoringu zużycia energii, wymianę oświetlenia oraz maszyn produkcyjnych czy zwiększenie mocy recyklingowych w zakładzie w Diksmuide, gdzie przetwarza PVC, z którego tworzone są profile okienne i materiał kompozytowy do systemu tarasów Twinson. W 2022 roku poddano tam recyklingowi 20 tys. ton PVC, a celem na kolejne lata jest wykorzystanie pełnych mocy przerobowych zakładu w Diksmuide, który może przetworzyć aż 45 tys. ton PVC postkonsumenckiego. Więcej informacji o celach klimatycznych Grupy Deceuninck zatwierdzonych przez SBTi można znaleźć w materiale wideo poniżej, który został zaprezentowany w trakcie OFS 2023.

Przewagi konkurencyjne i rozwój w eksporcie

W pozostałych blokach zagadnienia poruszane były zgodnie z tematami: „Budowanie przewag konkurencyjnych polskiej branży stolarki” oraz „Automatyzacja, optymalizacja, wydajność”. W ramach pierwszego z nich, w zasadzie każda z prezentacji Panelistów mocno podkreślała znaczenie polskiego eksportu stolarki okiennej, który plasuje się dziś na pierwszym miejscu światowego podium, wyprzedzając nawet Chiny. Ten fakt potwierdzony jest w badaniach CAB, które zaprezentował Maksymilian Miros, analityk Centrum Analiz Branżowych. Wyniki jasno pokazują, że eksport to dziś filar tej branży, gdyż produkcja na rodzimy rynek w ostatnim czasie znacząco spada.

Jednak jak wynika z danych gospodarczych, zaprezentowanych przez Janusza Jankowiaka – głównego ekonomistę Polskiej Rady Biznesu, przewagi konkurencyjne polskich producentów zaczynają spadać m.in. za sprawą rosnących kosztów pracy. Dlatego niezwykle ważne jest szukanie innych sposobów na utrzymanie, a nawet zdobywanie rynków eksportowych, które są dziś podstawą utrzymania się w tej branży. Opowiedział o tym Krzysztof Domarecki – założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena, który jako jeden z elementów wzrostu upatruje w przejmowaniu biznesów, gdyż według niego, wzrost organiczny jest już niewystarczający. Podkreślił też, że branża stolarki w Polsce zdecydowanie za słabo wykorzystuje swoją pozycję największego eksportera na świecie, a jej jakość wyprzedza wizerunek.

Redaktor:

Deceuninck Poland Sp. z o.o.
62-020, Swarzędz-Jasin
ul. Poznańska 34
tel.: 061 8187000
fax.: 061 8187001