Reklama
Wyświetlenia 4022
17 października 2023

Nice partnerem UNICEF w sytuacjach kryzysowych: rusza nowy globalny projekt

Nice partnerem UNICEF w sytuacjach kryzysowych: rusza nowy globalny projekt
fot. NICE | Nice partnerem UNICEF w sytuacjach kryzysowych: rusza nowy globalny projekt

Firma wzmacnia swoje zaangażowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dzięki wieloletniemu planowi dotacji, który ma wzmocnić działania UNICEF wobec globalnych kryzysów humanitarnych.

Nice, światowy ekspert w dziedzinie rozwiązań do zarządzania domem, wznawia swoje zaangażowanie w pomoc społeczną i zostaje partnerem UNICEF w zakresie pomocy w sytuacjach kryzysowych. W ramach wieloletniej umowy firma zaangażuje się w plan dotacji na rzecz programów UNICEF mających na celu radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, które zapewniają szybką, skoordynowaną i skuteczną pomoc dzieciom na obszarach dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi.

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, UNICEF zmaga się z dużą liczbą sytuacji kryzysowych, które dotykają wiele krajów na całym świecie, zakłócając życie milionów dzieci i ich rodzin. Od momentu powstania w 1946 r. ta globalna organizacja wspierająca ochronę praw dziecka przyniosła pomoc milionom dzieci dotkniętych wojną, głodem i klęskami żywiołowymi. W 2022 roku dzięki UNICEF 244 tysiące ton pomocy trafiło do 162 krajów i regionów.

Nice aktywnie zaangażuje swoich pracowników w realizację tej inicjatywy solidarnościowej poprzez wyścig charytatywny o nazwie Play Nice, wszyscy współpracownicy na poziomie globalnym będą bezpośrednio zaangażowani we wspieranie UNICEF i będą na bieżąco informowani o obszarach objętych darowiznami, takich jak dostęp do żywności, edukacji i opieki zdrowotnej. Każdy może również dowiedzieć się o wszystkich inicjatywach UNICEF i wesprzeć organizację własnymi datkami.

Poprzez to partnerstwo Nice wzmacnia swoją wolę uczynienia zrównoważonego rozwoju kamieniem węgielnym swojej strategii, która integruje wszystkie istotne elementy życia korporacyjnego, począwszy od odpowiedzialności społecznej i świadomości pozytywnego wpływu, jaki może mieć na dobrostan ludzi. Od wymiaru lokalnego do globalnego, firma zamierza zatem realizować konkretne działania, aby uczynić światowy dom bezpieczniejszym, bardziej sprawiedliwym i przyjaznym miejscem dla wszystkich.

Na potwierdzenie tego powołano Komitet ds. darowizn Nice, którego członkowie pochodzą z różnych części świata i są odpowiedzialni za dostosowanie wszystkich działań związanych z darowiznami do wspólnej globalnej strategii CSR, wdrażanej z zastosowaniem podejścia integracyjnego.

Zaangażowanie we wspieranie UNICEF jest częścią DNA Nice, firmy, która patrzy w przyszłość z optymizmem, w kierunku innowacyjnych pomysłów, które generują nowe możliwości – wartości, które są szczególnie reprezentowane przez dzieci, które UNICEF chroni na całym świecie. Globalny projekt zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, który w Nice obejmuje również różnorodność i integrację, współpracę i tworzenie wspólnej wartości ze społecznościami. Prowadzenie działalności biznesowej obejmuje również wspieranie szczytnych celów, wspierając naszą misję poprawy jakości życia ludzi – wyjaśnia Juan Pablo Boz, Chief Marketing Officer i członek Komitetu Darowizn w Nice.  

W Nice wierzymy, że autentyczny wpływ społeczny i zrównoważony rozwój wynikają nie tylko ze strategii korporacyjnych, ale także z działań i zaangażowania naszych pracowników. Wewnętrzna kampania komunikacyjna, którą właśnie rozpoczęliśmy, jest zaproszeniem dla wszystkich kolegów na całym świecie, aby dołączyli do nas w tym niezwykłym wysiłku solidarności z UNICEF. Zaangażowanie nie kończy się na darowiznach, ale rozciąga się na podnoszenie świadomości poprzez dzielenie się historiami tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Chcemy, aby nasze zaangażowanie w budowanie równości było namacalną wizją przyszłości, wartością, która przenika kulturę Nice i którą będziemy nadal pielęgnować przez całą drogę rozwoju naszej firmy. Razem możemy „Play Nice”, będąc świadomymi tego, jak rewolucyjne mogą być codzienne gesty ludzi i społeczności – wyjaśnia Teo Noschese, Group Chief Human Resources Officer i członek Komitetu Darowizn w Nice. 

Redaktor:

Nice Polska Sp. z o.o.
05-800, Pruszków
Parzniewska 2a
tel.: 022 7594000
fax.: 022 7594022