Reklama
Wyświetlenia 3792
13 października 2023

Hahn Türband 4 AT jeszcze lepszy

Hahn Türband 4 AT jeszcze lepszy
fot. Dr. Hahn | Hahn Türband 4 AT jeszcze lepszy

Flagowy produkt linii zawiasów firmy Dr. Hahn został ulepszony pod względem kilku kluczowych funkcji. Dodatkowo w konstrukcji uwzględniono szczegóły, które sprawiają, że obróbka w procesie produkcyjnym oraz montaż na miejscu budowy stają się jeszcze bardziej efektywne. 

Hahn Türband 4 AT cechuje regulacja w 3 płaszczyznach, płynna regulacja pionowa za pomocą zintegrowanego zespołu regulacji +3 mm / -2 mm oraz płynna regulacja pozioma ± 2,5 mm. Regulacja docisku uszczelki wynosi ± 0,5 mm

… dla wąskich ościeżnic 

Nowością w serii jest półwymiar zero, dzięki któremu ilość wymaganego miejsca pod skrzydełko ościeżnicowe został zredukowany do minimum. Nowy wariant znajdzie zastosowanie w sytuacjach, gdy na ościeżnicy jest mała ilość miejsca do montażu zawiasu. 

Mocowanie realizowane jest śrubami przez część zawiasową. Niezależnie od tego, czy jest to śruba kotwowa, wkręcany dybel czy płytka montażowa, do dyspozycji mamy wszystkie dostępne elementy mocujące firmy Hahn.

Zbadane według kryteriów o wysokim poziomie

W badaniach przydatności do zastosowania w przewidzianym zakresie (dymoszczelność, ognioodporność, drzwi ewakuacyjne) Türband 4 AT osiągnął 14 klasę. Dzięki temu nadaje się do drzwi spełniających szczególnie wysokie wymagania. Jednocześnie nowy zawias przeszedł pozytywnie rygorystyczne badania przeciwwłamaniowe zgodnie z normą DIN EN 1627. Türband 4 AT spełnia wymogi kategorii badań RC 3. Nowy zawias Hahn Türband 4 AT otrzymał 3 gwiazdki w certyfikacie uznanego w całej Europie Instytutu Badawczego SKG.

Dalsze zalety:

» Sys­tem za­wia­sów ofe­ru­je moż­li­wość wielu kom­bi­na­cji wy­ko­na­nia i wa­rian­tów mo­co­wa­nia dla drzwi otwie­ra­nych do we­wnątrz i na ze­wnątrz, z pro­fi­la­mi od­wra­ca­ją­cy­mi oraz ze słup­kiem ką­to­wym.

» Wszyst­kie części me­ta­lo­we za­wia­su są za­bez­pie­czo­ne prze­ciw­ko ko­ro­zji.

» Warianty dla drzwi o zarówno ekstremalnie dużej szerokości przekroju, jak i złożonych z wąskich profil.

» Wy­ko­na­nia spe­cjal­ne – dla konstrukcji prze­ciw­wła­ma­nio­wych.

Hahn Türband 4 AT jeszcze lepszy

» Sta­bil­ne dzię­ki jed­no­czę­ścio­wym trzpie­niom wykonanym ze stali nierdzewnej.

» Uniwersalne zastosowanie wg DIN lewy/DIN prawy.

» Do­stęp­ne dla wszyst­kich pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych i sta­lo­wych.

» Zawiasy ofe­ro­wa­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych, ko­lo­rach palety RAL oraz w powłoce TRINOX (nowość).

»  Bezobsługowe elementy łożyskujące.

Redaktor:

Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Angielski
Dr. Hahn GmbH & Co.KG
D-4118, Mönchengladbach
Postf. 400109
tel.: +49 2166 954-3
fax.: +49 2166 954-444