Reklama
Wyświetlenia 4194
11 października 2023

Master zdobywa certyfikat EPD na wszystkie rodziny produktów

Master zdobywa certyfikat EPD na wszystkie rodziny produktów
fot. MASTER | Master zdobywa certyfikat EPD na wszystkie rodziny produktów

Firma Master wciąż rozwija swoje zaangażowanie w zmniejszanie wpływu jej produktów na środowisko. W ostatnich latach Grupa wdrożyła ocenę LCA (Lyfe Cycle Assessment – ocena cyklu życia) i przedłużyła dobrowolną umowę z Ministerstwem Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego dotyczącą zmniejszenia śladu środowiskowego. 

Projekt, początkowo podjęty tylko w celu obliczenia GWP100 (Global Warming Potential w okresie 100 lat) poszczególnych komponentów, od tego roku został rozszerzony również na inne kategorie wpływu w celu uzyskania certyfikatu EPD (Environmental Product Declaration) zgodnie z The International EPD® System, w którym Operatorem Programu jest EPD International AB. Obecnie firma posiada certyfikat EPD na ponad 600 kodów artykułów, dzięki czemu ten typ certyfikacji obejmuje wszystkie linie produktów.

EPD, skrót od Environmental Product Declaration, to uznawany na całym świecie certyfikat środowiskowy. Certyfikacja poświadcza zobowiązanie firmy do mierzenia i zmniejszania wpływu jej produktów na środowisko, wskazując ten wpływ w stuprocentowo przejrzysty sposób. Z EPD producenci przedstawiają porównywalne, obiektywne i sprawdzone przez podmioty trzecie dane, obrazujące wszystkie aspekty charakterystyki środowiskowej  ich produktów. Można się starać o certyfikat dla wszystkich produktów – firma MASTER przeprowadziła analizę na podstawie szczegółowych kryteriów certyfikacji akcesoriów do stolarki  okiennej, określonych przez normę EN 17610:2022 Building hardware – Environmental Product Declarations – Product category rules complementary to EN 15804 for building hardware.

Wciąż rozwijamy nasze zaangażowanie w tworzenie systemu produkcji, który ma być coraz bardziej skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju naszych produktów i cykli produkcyjnych – mówi Lorenzo Lafronza, Technical and BU OEM Director firmy Master. – Przeszliśmy na certyfikację EPD, która jest uznawana na całym świecie, obejmując nią szerokie spektrum artykułów, a tym samym upraszczając wymagania stawiane przez  poszczególne rynki. Ponadto we Włoszech produkty budowlane z certyfikatem EPD są uznawane w przetargach publicznych na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie CAM (Minimalnych Kryteriów Środowiskowych).

Wszystkie certyfikaty EPD Master Italy są opublikowane na stronie internetowej w sekcji certyfikatów i są zawsze dostępne na międzynarodowym portalu ENVIRONDEC, gdzie można je wyszukać w EPD Library (environdec.com/library) oraz na portalu ECO-PLATFORM.

Redaktor:

Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Angielski
MASTER ITALY s.r.l. con Socio Unico
70014, Conversano (Bari)
s.p.37 Conversano - Castiglione, Km. 0,570 - z.i.
tel.: 601 602 115
fax.: +39 080 4959030