Reklama
10 października 2023

Zmiany w Zarządzie Anwis

Nowy Zarząd spółki Anwis
fot. Anwis | Nowy Zarząd spółki Anwis

W dniu 1.10.2023 r. firma ANWIS ogłosiła zmiany w Zarządzie Spółki

Marcin Rosati został mianowany Dyrektorem Generalnym i Prezesem Zarządu, wnosząc ze sobą szerokie doświadczenie w obszarach sprzedaży, marketingu, finansów i zakupów. 

Bartosz Marczuk, dotychczasowy Prezes Zarządu, dołączył do Rady Nadzorczej Spółki, gdzie nadal będzie wspierał ANWIS swoją wiedzą o rynku i branży.

Bartosz Tafliński, Dyrektor Finansowy (CFO), pozostaje odpowiedzialny za kluczowe obszary wsparcia, takie jak finanse, zasoby ludzkie i IT, obejmując jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Nowy skład Zarządu ANWIS Sp. z o.o. wygląda następująco:

» Marcin Rosati – Dyrektor Generalny (CEO) i Prezes Zarządu

» Bartosz Tafliński – Dyrektor Finansowy (CFO) i Wiceprezes Zarządu

» Lucjan Kornicki – Dyrektor Operacyjny (COO) i Członek Zarządu 

Celem nowego Zarządu będzie skuteczne realizowanie strategii Spółki w nadchodzących latach.

Redaktor:

Anwis Sp. z o.o.
87-800, Włocławek
ul. Smocza 16/18
tel.: 054 4128800
fax.: 054 4128826 lub 42