Reklama
Wyświetlenia 7394
27 września 2023

Rynek stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce – wielkość i prognozy rynku

Rynek stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce – wielkość i prognozy rynku
fot. POiD | Rynek stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce – wielkość i prognozy rynku

Co roku z niecierpliwością czekamy na dane dotyczące produkcji i eksportu stolarki, aby sprawdzić najbardziej aktualny obraz sektora. Z pomocą przychodzi, jak zawsze, ASM Research Solutions Strategy.

Najnowszy raport „Rynek stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce” został już opracowany, a poniżej twórcy przedstawiają część najważniejszych informacji w nim zawartych.

PRODUKCJA

Łączna produkcja stolarki budowlanej w UE w 2022 roku wyniosła 59,63 mld EUR. Była tym samym o 1,3% wyższa niż w roku 2021. Największy udział w wartości produkcji okien i drzwi w UE miała stolarka z aluminium oraz z tworzyw sztucznych – obie kategorie miały po 30,2% udziału.

W 2022 roku Polska wyprodukowała okna i drzwi za 5,98 mld EUR, a więc o 21,3% więcej niż w roku 2021. Tym samym odpowiadała za:

» 10,0% wartości produkcji całej stolarki budowlanej wytworzonej w UE.

» 18,0% produkcji stolarki z tworzyw sztucznych w UE,

» 13,6% produkcji okien drewnianych w UE,

» 8,9% produkcji drzwi drewnianych w UE,

» 7,4% produkcji stolarki z żeliwa lub stali w UE,

» 2,3% produkcji stolarki aluminiowej w UE.

EKSPORT

W 2022 roku światowy eksport okien i drzwi wyniósł 21,85 mld USD, a więc o 2,4% mniej niż w roku 2021. Za blisko 50% (dokładnie 47,5%) światowego eksportu okien i drzwi odpowiadają 3 państwa: Polska, Chiny i Niemcy. Polska W 2022 r. stała się światowym liderem w eksporcie okien i drzwi, wyprzedzając tym samym Chiny. Polska odpowiadała za 19,6% światowego eksportu, podczas gdy udział Chin wyniósł 18,8%.

W 2022 roku eksport stolarki okiennej i drzwiowej w UE wzrósł r./r. o 19,8% i wyniósł blisko 12,6 mld EUR, z czego 76,5% stanowił eksport wewnątrz Wspólnoty. Polska w 2022 r. wyeksportowała okna i drzwi o łącznej wartości 3 959,00 mln EUR. Tym samym odpowiadała za 31,5% całego eksportu wygenerowanego przez kraje Wspólnoty. Polska obecnie jest największym europejskim eksporterem niemal wszystkich rodzajów okien i drzwi. Wyjątek stanowi jedynie stalowa stolarka, gdzie największymi eksporterami są Niemcy, Holandia oraz Włochy, a Polska znajduje się na 4. miejscu.

Do europejskiej piątki największych eksporterów zalicza się: Polskę, Niemcy, Holandię, Włochy oraz Rumunię. Przy czym Polska eksportuje już dwukrotnie więcej od wicelidera – Niemiec. Najwięcej na eksport trafia polskich okien i drzwi z tworzyw sztucznych, które stanowią wartościowo 52,6% polskiego eksportu stolarki. W 2022 roku, polscy producenci wyeksportowali ten rodzaj stolarki o wartości 2 082,20 mln EUR, co było wynikiem 5-krotnie lepszym od wicelidera w tej kategorii – Rumuni.

Kluczowym partnerem strategicznym Polski pozostają Niemcy, gdzie w 2022 roku trafiły okna i drzwi o wartości 1 202,5 mln EUR. Z kolei kluczowym pozaeuropejskim partnerem Polski są Stany Zjednoczone Ameryki. W 2022 roku do tego kraju wyeksportowano z Polski okna i drzwi o wartości 80,2 mln EUR – o 100,0% więcej niż w roku 2021.

Polska wyeksportowała w 2022 r.:

» drzwi drewniane o wartości 374,32 mln EUR, będąc europejskim liderem i światowym wiceliderem w eksporcie tej kategorii,

» okna drewniane o wartości 712,36 mln EUR, będąc europejskim i światowym liderem w eksporcie tej kategorii,

» stolarkę z tworzyw sztucznych o wartości 2 082,20 mln EUR, będąc europejskim i światowym liderem w eksporcie tej kategorii,

» stolarkę z aluminium o wartości 575,3 mln EUR, będąc europejskim liderem i światowym wiceliderem w eksporcie tej kategorii,

» stolarkę z żeliwa lub stali o wartości 214,78 mln EUR, będąc europejskim liderem i siódmym światowym eksporterem tej kategorii.

Według wstępnych danych GUS w I poł. 2023 roku Polska wyeksportowała okna i drzwi za 1 895,3 mln EUR – o 1,9% mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Redaktor:

Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
03-219, Warszawa
ul. Elektronowa 2 lok 1.22
tel.: 22 743 87 02
fax.: 22 811 20 64