Reklama
Wyświetlenia 4206
11 września 2023

Polska Strefa Inwestycji od 5 lat wpiera przedsiębiorców na Sądecczyźnie

Showroom DAKO

5 lat działania programu Polskiej Strefy Inwestycji na Sądecczyźnie to 44 wydane decyzje o wsparciu i 1,07 mld złotych nakładów inwestycyjnych. PSI to wsparcie przedsiębiorczości, pomoc w realizacji inwestycji i stymulowanie rozwoju regionu.

Od momentu wprowadzenia w 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji w regionie wydano 44 decyzje o wsparciu. Dla regionu, takiego jak Sądecczyzna, PSI ma szczególne znaczenie – tym bardziej że jest to także wsparcie średnich miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. 

Polska Strefa Inwestycji zwraca się w kierunku miast marginalizowanych – tych, które wydawałoby się, że nie mają szans w wyścigu o inwestora, takich jak Nowy Sącz. PSI udowadnia, że właśnie tam warto inwestować. Tylko niezależny rozwój słabszych regionów i wsparcie dla przedsiębiorców w tych obszarach stanowić będzie silny fundament nowoczesnej gospodarki – mówił Tadeusz Zaremba, prezes zarządu KPT podczas spotkania w Showroomie firmy Dako.

Firma Dako skorzystała z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w 2019 roku.

Prezes DAKO – Jerzy Studziński: Nowy program wsparcia, tzw. Polska Strefa Inwestycji, realizowany od sierpnia 2018 przez Krakowski Park Technologiczny, z którego mogą korzystać wszystkie firmy – pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów ilościowych i jakościowych – był dla DAKO instrumentem zachęcającym do przyspieszenia koniecznych inwestycji związanych z rozbudową zakładu zarówno pod względem powierzchni – rozbudową  hali produkcyjnej, jak i pod względem technologicznym – czyli z zakupem kolejnych nowoczesnych maszyn produkcyjnych związanych z dywersyfikacją  produkcji stolarki budowlanej. 

W ramach tego wsparcia wybudowano również showroom o całkowitej powierzchni blisko 1000 m², gdzie DAKO może zaprezentować kontrahentom krajowym i zagranicznym dostępne w sprzedaży produkty.

Specjalne strefy ekonomiczne a Polska Strefa Inwestycji

W 1994 roku zaczęły funkcjonować specjalne strefy ekonomiczne. Powstały na fali przemian gospodarczych lat 90. Upadające i likwidowane zakłady powodowały wysokie bezrobocie w wielu miastach i regionach. Polska gospodarka wymagała szybkiego antidotum na te problemy – utworzono wówczas lokalne strefy aktywności gospodarczej, do których przyciągano zagraniczny kapitał.

Mijały lata, polska gospodarka wyszła na prostą. Kolejne badania i analizy wykazywały, że instrument strefowy, istniejący od 1994, coraz mniej przystaje do nowych wyzwań. I tak w 2018 roku zniesiono granice stref i rozszerzono ich zasięg terytorialny na teren całej Polski, a specjalne strefy ekonomiczne stały się teraz Polską Strefą Inwestycji (PSI). Nowy system zaczął działać 18 września 2018, kiedy wydano pierwszą decyzję o wsparciu. Właśnie upływa 5 lat od wprowadzenia tego nowego instrumentu wspierania inwestycji.

Największe inwestycje w regionie

Największe inwestycje w regionie sądeckim należą do firm: WIŚNIOWSKI, DAKO, Tokai, FAKRO oraz Newag. Warto jednak zaznaczyć, że 32 przedsiębiorstwa to MŚP, które stały się podstawowymi beneficjentami stref. Przypomnijmy również, że od ubiegłego roku w Nowym Sączu działa punkt informacyjny KPT, stworzony na potrzeby przedsiębiorców z Sądecczyzny. Drugi taki punkt został otwarty w Tarnowie.

Redaktor:

Katarzyna Wytwer
+48 537 507 599
Angielski
DAKO Sp. z o.o.
33-300, Nowy Sącz
Al. Piłsudskiego 88
tel.: 018 4492800
fax.: 018 4492888