Reklama
Wyświetlenia 4013
16 sierpnia 2023

Rada Ministrów przyjęła program wsparcia dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła program wsparcia dla przedsiębiorców
fot. POiD | Rada Ministrów przyjęła program wsparcia dla przedsiębiorców

W dniu 8 sierpnia 2023 roku została przyjęta przez Radę Ministrów ostateczna wersja programu o nazwie „Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku”. Głównym celem tego programu jest złagodzenie negatywnych skutków związanych ze znaczącym podwyższeniem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Wsparcie jest adresowane do szerokiej grupy przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki związane z drastycznym wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w roku 2023 (w porównaniu do roku 2021). Budżet przeznaczony na wsparcie w roku 2023 ma wynosić 5,5 miliarda złotych. 

W zgodzie z najnowszymi ogłoszeniami, otwarcie składania wniosków w ramach programu (zarówno dla podstawowego wariantu wsparcia, jak i rozszerzonego) planowane jest na sierpień 2023 roku. Okres przyjmowania wniosków ma trwać dwa tygodnie od daty rozpoczęcia, a przyznane rekompensaty mają zostać wypłacone przedsiębiorcom w okolicach października 2023 roku. 

» Więcej informacji na ten temat

źródło: POiD, PwC Studio

Redaktor:

Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
03-219, Warszawa
ul. Elektronowa 2 lok 1.22
tel.: 22 743 87 02
fax.: 22 811 20 64