Reklama
Wyświetlenia 5144
10 sierpnia 2023

Apel branży o uregulowanie kwestii recyclingu zużytych okien i drzwi

Apel branży o uregulowanie kwestii recyclingu zużytych okien i drzwi
fot. EPPA | Apel branży o uregulowanie kwestii recyclingu zużytych okien i drzwi

W branży budowlanej występuje wyraźne wyzwanie związane z odbiorem, przechowywaniem oraz przede wszystkim z recyclingiem odpadów. Aktualne przepisy w znacznym stopniu ograniczają możliwość przetwarzania i ponownego wykorzystywania surowców pozyskiwanych z zużytych okien, co w efekcie hamuje rozwój gospodarki cyrkularnej. Organizacje branżowe –  Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) oraz Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Systemów Okiennych z PCV (EPPA) – skierowały apel w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, otrzymała postulaty wypracowane przez te organizacje. W jednomyślnym głosie branża podkreśla, że aby skutecznie rozwijać gospodarkę cyrkularną, konieczne jest dokonanie zmian w klasyfikacji zużytych wyrobów stolarki otworowej oraz wprowadzenie szerszych reform w systemie odbierania odpadów z rozbiórek budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów pochodzących z wyrobów stolarki otworowej.

W przypadku okien mamy do czynienia z modelem recyklingu zamkniętego, co oznacza, że przedmioty i materiały podlegają recyklingowi w taki sposób, że pozostają w zamkniętym obiegu produkcyjnym. To znaczy, że surowce wykorzystane do produkcji danego produktu są ponownie wykorzystywane do produkcji kolejnych przedmiotów, eliminując konieczność wprowadzania nowych surowców do tego cyklu. Taki proces znacznie zmniejsza zużycie naturalnych zasobów oraz ilość powstających odpadów, co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

» Dowiedz się więcej na temat tej inicjatywy

Redaktor:

Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
03-219, Warszawa
ul. Elektronowa 2 lok 1.22
tel.: 22 743 87 02
fax.: 22 811 20 64