Reklama
Wyświetlenia 4248
6 kwietnia 2023

Francis Cholley o szansach wzmocnienia pozycji rynkowej marki SWISSPACER

Od roku Francis Cholley jest dyrektorem zarządzającym SWISSPACER
fot. SWISSPACER | Od roku Francis Cholley jest dyrektorem zarządzającym SWISSPACER

Francis Cholley pełni funkcję dyrektora zarządzającego SWISSPACER od marca 2022 roku. Pierwszy rok jego zarządzania kończy się dodatnim bilansem ekonomicznym i optymistyczną wizją dalszego rozwoju firmy. Zrównoważony rozwój pozostaje głównym zagadnieniem na nadchodzące lata. Miniony rok był dla producenta ciepłych ramek dystansowych bardzo zadowalający. Sytuację komentuje Francis Cholley.  

Podobnie jak inni, musieliśmy zmierzyć się ze wzrostem cen surowców i energii. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mimo niedoborów surowca zawsze udawało nam się zaspokoić niezmiennie wysoki popyt.

SWISSPACER

Wszędzie tam, gdzie szkło izolacyjne musi być zastosowane ze względu na wymogi izolacji cieplnej i gdzie należy zminimalizować kondensację pary wodnej, ramki dystansowe SWISSPACER wnoszą znaczącą różnicę.

Dodatni bilans obejmuje również wprowadzenie na rynek nowego produktu SWISSPACER Ultimate Pro. 

Z nową ramką pracuje się jeszcze łatwiej. Zmieniony skład materiału daje naszemu produktowi jeszcze większą elastyczność. Wpływa to na efektywność produkcji. Po testach wyjątkowo pozytywnie oceniają tę zmianę zwłaszcza producenci bardzo dużych szyb zespolonych.

Pomimo dobrego pierwszego kwartału 2023, Dyrektor Zarządzający wnikliwie analizuje również inne istotne aspekty prowadzenia działalności w bieżącym roku.

Trend spadkowy na rynku może się jeszcze umocnić w dalszej części roku, ponieważ rynek remontów nie zrekompensuje niższego popytu nowe na nowe budownictwo – obserwujemy sytuację bardzo uważnie.

SWISSPACER ma bardzo dobrą pozycję międzynarodową i generuje znaczne obroty również poza Europą. Czy to na kontynencie amerykańskim, czy w regionie azjatyckim – jest wiele krajów, które coraz bardziej koncentrują się na europejskich specyfikacjach produktowych i know-how w obszarze budownictwa. Dużym zainteresowaniem cieszą się także nowe możliwości zastosowania szkła izolacyjnego – nie tylko w klasycznych rozwiązaniach okiennych i fasadowych. Wszędzie tam, gdzie szkło izolacyjne musi być zastosowane ze względu na wymogi izolacji cieplnej i gdzie należy zminimalizować kondensację pary wodnej, ciepłe ramki dystansowe wnoszą znaczącą różnicę.

Zrównoważony rozwój pozostaje głównym wyzwaniem

Branża budowlana, a w szczególności rynek mieszkaniowy, to kluczowe dźwignie przeciwdziałania globalnemu ociepleniu – podkreśla Francis Cholley. – Jestem głęboko przekonany, że niski wskaźnik śladu węglowego szybko stanie się integralną częścią wydajności i konkurencyjności każdego produktu. Wartości wskaźnika ekologicznego osiągane przy budowie i eksploatacji budynku są już kluczowymi cechami produkcji budowlanej, a każdy komponent ma się do nich dodatkowo przyczynić.

SWISSPACER Ultimate Pro

Nowa ramka SWISSPACER Ultimate Pro jest dużo łatwiejsza w obróbce. Zmieniony skład materiału nadaje produktowi jeszcze większą elastyczność

Ponadto firma Swisspacer zauważa, że w różnych krajach zmieniają się określane przez rządy specyfikacje dotyczące ilości emitowanego CO2 związanego z nowymi budynkami. Na przykład Francja ograniczyła obecnie całkowitą ilość CO2, która może być emitowana podczas budowy budynku. 

Ten trend będzie się nasilać w całej Europie oraz poza nią i będzie mieć znaczący wpływ na rynek budowlany – mówi z przekonaniem Francis Cholley. 

SWISSPACER jest jednym z niewielu producentów ciepłych ramek dystansowych, który może się pochwalić udokumentowaną Deklaracją Środowiskową Produktu (EPD) dla wszystkich typów i szerokości ciepłych ramek dystansowych. Firma szczególnie podkreśla swój wkład w redukcję śladu węglowego.

Naszą strategią jest bycie liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i wyraźne oddzielenie wzrostu wyników biznesowych od emisji CO2 – wyjaśnia Francis Cholley. – Oznacza to dla nas, że zamierzamy ograniczać emisję gazów cieplarnianych w odniesieniu do danych z 2017 roku niezależnie od rzeczywistej wielkości produkcji w kolejnych latach. Dążymy do zmniejszenia bezpośrednich i pośrednich emisji w kolejnych latach o około 30 procent. W przypadku wszystkich innych emisji, które są emitowane w całym cyklu życia produktu, na przykład podczas transportu czy gospodarki odpadami, dostrzegamy również duże szanse na ich zmniejszenie o około 15 procent.

Korzyści dla klienta na pierwszy rzut oka

SWISSPACER rozumie również swoją rolę zapewniania swoim klientom jak najlepszego wsparcia. Udziela go zwłaszcza w takich procesach jak: indywidualne dopasowanie usług technicznych, dostosowanie do wymogów zrównoważonego rozwoju w celu uzyskania EPD czy też przy rozbudowie cyfrowych procesów zarządzania: od zamówienia klienta poprzez cykl produkcji i dostawy. 

Takie wsparcie wpływa na jego doświadczenie. Właśnie taką przewagę konkurencyjną SWISSPACER chce zaoferować swoim odbiorcom – mówi Francis Cholley.

SWISSPACER Ultimate Pro

Nowa ramka wpływa pozytywnie na efektywność produkcji szyb zespolonych. Po testach wyjątkowo pozytywnie oceniają tę zmianę zwłaszcza producenci bardzo dużych szyb zespolonych.

Nawet po prawie 30 latach pracy w Saint-Gobain, stanowisko dyrektora zarządzającego w SWISSPACER jest dla Francisa Cholleya czymś wyjątkowym.

Z osobistej perspektywy praca w Swisspacer dała mi możliwość odwiedzenia różnych krajów i pracy w środowisku międzynarodowym. To wspaniałe, że po tylu latach w branży nadal stoją przede mną ekscytujące i wymagające wyzwania.

SWISSPACER
44-100, Gliwice
ul. Bojkowska 61
tel.: 602 420 301
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Polski, Angielski
Reklama