Reklama
Wyświetlenia 4097
28 marca 2023

Inwestycje i rozwój – 20 jubileusz Guardian Glass w Częstochowie

Guardian Glass w Częstochowie
fot. Guardian | Guardian Glass w Częstochowie

Guardian Glass w Częstochowie świętuje swoje 20-lecie. Miniony czas upłynął pod znakiem rozwoju, inwestycji oraz umacniania pozycji w sektorze produkcji szkła float, laminowanego, o niskiej emisyjności (low-E) oraz przeciwsłonecznego szkła powlekanego do zastosowań komercyjnych i mieszkalnych.

Minione dwudziestolecie to czas intensywnego rozwoju częstochowskiego zakładu Guardian Glass. W 2002 roku ruszyła linia produkcji szkła float, w 2003 miała miejsce implementacja coatera, a w 2011 r. rozpoczęto produkcję szkła laminowanego. Rok 2018 upłynął pod znakiem modernizacji linii float, co zaowocowało zwiększeniem zdolności produkcyjnych aż o 25%, natomiast w 2020 roku uruchomione zostały coater i druga linia szkła powlekanego float. To umożliwiło produkowanie do 1000 ton metrycznych wysokiej jakości szkła dziennie. Poczynione inwestycje pozwoliły Guardian Glass szybko i wydajnie wytwarzać i ulepszać produkty o wartości dodanej, przeznaczone na rynek wschodnioeuropejski.

Największa inwestycja greenfield w historii Guardian

Obecnie zakład w Częstochowie dysponuje dwiema nowoczesnymi liniami produkującymi szkło float, dwoma coaterami oraz specjalistyczną linią do produkcji szkła laminowanego. Zaawansowana technologia pozwala efektywnie przetwarzać standardowe szkło float w szkło o specjalistycznych właściwościach.

W Polsce przez wiele ostatnich lat obserwujemy najszybciej rosnący rynek szkła budowlanego w Europie. Znajduje się tu też silny przemysł produkcji okien, który również generuje wyraźne wzrosty. Z myślą o obsłudze rosnącego popytu w 2020 roku dokonaliśmy inwestycji, dzięki którym oddział w Częstochowie jest jednym z najbardziej wydajnych i efektywnych pod względem operacyjnym zakładem firmy – podkreśla Guus Boekhoudt, Guardian Glass Executive Vice President.

Tak intensywna ekspansja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie zaufanych partnerów oraz klarowna wizja rozwoju. 

Jak komentuje Paul Schmit, Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg, Embassy in Warsaw: Guardian rozpoczął działalność w Europie w 1981 roku, uruchamiając fabrykę szkła float w Luksemburgu, co przygotowało solidny grunt pod ogólnoświatową ekspansję. Luksemburg i Polska nawiązały relacje dyplomatyczne ponad 100 lat temu, a szczególnie dużą intensywność współpracy obserwujemy w zakresie wymiany handlowej oraz logistyki. Sukces Guardian Glass w Częstochowie jest tego najlepszym przykładem.

Wkład Guardian Glass w rozwój polskiej gospodarki docenił Tadeusz Kościński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Serdecznie gratuluję i dziękuję Guardian Glass za inwestycje poczynione w Polsce. Zarówno rozwój zaplecza produktowego, jak i samej oferty stanowią istotną wartość dla naszego rynku i dowodzą, że Polska jest atrakcyjnym regionem dla zagranicznych inwestorów.

O wpływie inwestycji Guardian Glass w Częstochowie wspomina również dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Pomimo wielu trudności i niepewności, z którymi dzisiaj musi sobie radzić przemysł energochłonny w Europie, Guardian Glass w Częstochowie utrzymuje wysoki poziom produkcji i wciąż się rozwija. To świadczy o sile polskiej gospodarki i doskonałych warunkach, jakie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stwarza inwestorom.

Rozwój Guardian Glass w Częstochowie to również efekt doskonałej współpracy firmy z przedstawicielami lokalnego samorządu. 

Jak mówi Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy: To dla mnie ogromna satysfakcja, że amerykański kapitał od tylu lat uważa za korzystne rozwijanie swoich inwestycji w Częstochowie, umacniając przy tym jej atuty – położenie, przyjazny klimat dla biznesu budowany przez miejski samorząd i wspaniałą, dobrze wykwalifikowaną i zmotywowaną do rozwoju własnego i pracodawcy kadrę. O statusie Guardian Glass świadczy choćby fakt, że był jednym z istotnych punktów zeszłorocznej wizyty ambasadora USA Marka Brzezińskiego w Częstochowie. Mnie zaś cieszy przede wszystkim to, że Guardian – ze swoimi dwiema tutejszymi hutami – jest synonimem rozwoju, innowacji, najwyższej jakości produktu cenionego przez wiele innych branż oraz możliwości zawodowej samorealizacji, także dla specjalistów kształconych z myślą o przemyśle szklanym na Politechnice Częstochowskiej.

ONE TEAM ON THE FIELD

Najważniejszym ogniwem firmy są zmotywowani i pełni pasji pracownicy, czuwający nad przebiegiem procesu na każdym etapie. 20-lecie Guardian Glass w Częstochowie to przykład synergii będącej efektem współpracy z solidnymi partnerami oraz zaufania klientów. Dzięki przemyślanej wizji rozwoju oraz konsekwentnym działaniom spółka jest dziś niezawodnym partnerem dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej.

Redaktor:

Katarzyna Rutkowska
+48 533 012 058
Angielski
Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
42-200, Częstochowa
ul. W. Korfantego 31/35
tel.: 034 323 92 00
fax.: 034 323 92 06