Reklama
Wyświetlenia 4126
7 listopada 2022

Paweł Kołbon z FAKRO wiceprezesem Polskiej Izby Budownictwa

Paweł Kołbon z FAKRO wiceprezesem Polskiej Izby Budownictwa
fot. FAKRO | Paweł Kołbon z FAKRO wiceprezesem Polskiej Izby Budownictwa

Paweł Kołbon, będący Kierownikiem Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami FAKRO, został  wiceprezesem Polskiej Izby Budownictwa kadencji 2022-2026.

Głosowanie odbyło się 7 października br.  podczas Nadzwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W drugiej połowie listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie nowych władz Izby, na którym zostaną wypracowane wspólne założenia do działań.

Czuję się zaszczycony i wyróżniony. To dla mnie wyzwanie, które z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością podejmę. Firma FAKRO od wielu lat współpracuje z Polską Izbą Budownictwa. Zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów, planujemy kolejne. Dziękuję za zaufanie – skomentował nowy wiceprezes, Paweł Kołbon.

Polska Izba Budownictwa, działającą w branży budowlanej od 1990 roku, jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego. Reprezentuje środowisko przedsiębiorców budowlanych, propagując zasadę partnerstwa i wzajemnej pomocy. Skupia w swoich szeregach producentów wyrobów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawstwa budowlanego, handlowców, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły budowlane i prasę fachową. Aktualnie w szeregach Izby są 53 firmy i 58 szkół prowadzących kształcenie w zawodach budowlanych. 

Wykorzystując wspólne doświadczenie, status poważnego partnera i wyraziciela opinii środowiska przedsiębiorców budowlanych, Polska Izba Budownictwa współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków działalności gospodarczej w Polsce.

Izba reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków wobec organów państwowych i samorządowych (krajowych i zagranicznych) oraz współdziała z innymi organizacjami z obszaru budownictwa. Opiniuje także projekty ustaw, aktów prawnych i decyzji dotyczących budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych, współpracując z organami administracji Państwa i Parlamentem. Uczestniczy także w pracach związanych z atestacją i certyfikacją wyrobów budowlanych.

FAKRO Sp. z o.o.
33-300, Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel.: 018 444-0-400
fax.: 018 444-03-33
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski