Reklama
Wyświetlenia 4620
13 października 2022

Klasy odporności ogniowej drzwi oraz ścian wewnętrznych

Klasy odporności ogniowej drzwi oraz ścian wewnętrznych
fot. ALUFIRE | Klasy odporności ogniowej drzwi oraz ścian wewnętrznych

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zaprojektowanie niezawodnych dróg ucieczki na wypadek pożaru wymaga zastosowania odpowiednich elementów konstrukcyjnych. Eksperci ALUFIRE przedstawiają klasy odporności ogniowej drzwi oraz ścian wewnętrznych.

Termin odporność ogniowa oznacza czas, przez jaki element budowlany zachowuje swoje właściwości, co przyczynia się do zapobiegania rozprzestrzenianiu pożaru. Drzwi oraz ściany wewnętrzne przeciwpożarowe klasyfikowane są według klasy odporności ogniowej. Ich parametrami są szczelność (E), izolacyjność (I) oraz w przypadku konstrukcji nośnych jest to nośność ogniowa (R).

Kryteria odporności ogniowej E (szczelność ogniowa) oraz I (izolacyjność ogniowa)

» Szczelność ogniowa – określa stan obiektu (na przykład drzwi, ściany czy okna), w którym przestaje on realizować funkcję oddzielającą. Przyczyną jest pojawienie się płomieni, a także powstawanie pęknięć i szczelin, umożliwiających przenikanie płomieni oraz gazów.

» Izolacyjność ogniowa – oznacza moment, w którym dany element osiąga graniczną wartość temperatury na powierzchni nienagrzewanej i w efekcie przestaje spełniać funkcję bezpiecznego oddzielenia podczas pożaru. Obiekt przestaje wówczas realizować założoną funkcję, na przykład separację stref ogniowych.

Ognioodporne ściany i drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać odpowiednie wymagania w zakresie kryteriów odporności ogniowej E oraz I.

Klasy odporności ogniowej budynków

Polskie przepisy określające odpowiednie klasy odporności pożarowej budynków dzielą je na pięć podkategorii. Zostały one oznaczone literami A, B, C, D i E.

» Klasa A – określa budynki, gdzie główna konstrukcja nośna cechuje się nośnością ogniową na poziomie R 240. Szczelność i izolacyjność ścian zewnętrznych wynosi EI 120, natomiast ścian wewnętrznych EI 60.

» Klasa B – kategoria obejmuje obiekty, gdzie nośność ogniowa głównej konstrukcji wynosi R 120, klasa ścian zewnętrznych wynosi EI 60, a wewnętrznych EI 30. Warto dodać, że nośność i szczelność ogniowa przekrycia dachu została określona na EI 30.

» Klasa C – w tej kategorii zawierają się główne konstrukcje nośne o nośności ogniowej R 60, których nośność ogniowa dachu wynosi R 15, a nośność, szczelność i izolacyjność ogniowa stropu jest równa REI 60. Ściany zewnętrzne budynków w klasie C mają izolacyjność oraz szczelność ogniową równą EI 30.

» Klasa D – klasa odporności ogniowej D obejmuje budynki, gdzie nie postawiono wymagań w zakresie nośności ogniowej dachu. Nośność ogniowa dla głównej konstrukcji nośnej oraz stropu wynosi R 30. Szczelność i izolacyjność ścian zewnętrznych równa jest EI 30.

» Klasa E – ostatnią kategorią jest klasa odporności ogniowej E. Według ustawowych wymogów zawiera ona budynki, których parametry są nieokreślone dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych – nie stawia się im żadnych wymagań.

Szczegóły na temat klas odporności ogniowej budynków zostały zawarte w § 216. „Wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku” rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ognioodporne drzwi oraz ściany wewnętrzne w budynkach użyteczności publicznej – przepisy

Przeciwpożarowe drzwi oraz ściany wewnętrzne, stosowane we wznoszonych na terenie naszego kraju budynkach użyteczności publicznej, muszą spełniać odpowiednie wymogi...

» Przeczytaj całość artykułu na: www.alufire.com.pl

ALUFIRE Sp. z o.o. Sp. k.
87-148, Łysomice k.Torunia
ul. Warszawska 64a
tel.: 056 674 88 11
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Paweł Sommer
+48 509 230 592
Polski
Reklama