Reklama
Wyświetlenia 4726
21 kwietnia 2022

KNS i URBAN POLSKA – najwyższy poziom automatyzacji procesów logistycznych

Panorama automatyzacji
fot. URBAN | Panorama automatyzacji

Jak informuje URBAN POLSKA, z sukcesem zakończono montaż, uruchomienie i wdrożenie jednego z największych na świecie systemów logistyki produkcyjnej w branży PVC. Inwestycja zrealizowana przez firmę KNS z Wodzisławia Śląskiego ma być prawdziwą „perłą” w automatyzacji procesów logistycznych po zgrzewaniu.

Czegoś takiego jeszcze nikt w Polsce nie wykonał. Wspólnie opracowaliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie przypadki produkcyjne i kompletnie je zautomatyzowaliśmy – mówi Współwłaściciel KNS, Pan Krzysztof Mędrala. – Już dzisiaj ochłonęliśmy z emocji i spokojnie mogę potwierdzić, że był to bardzo dobry wybór dostawcy. Nie mieli żadnych problemów ze zrozumieniem specyfiki naszej działalności produkcyjnej, jednocześnie bardzo ważna dla nas była komunikacja pomiędzy nami a dostawcą. To wszystko zafunkcjonowało wspólnym sukcesem. Przez cały okres montażu i uruchomienia maszyn i urządzeń prowadziliśmy normalną i nieprzerwaną produkcję w zakładzie. Taki był nasz cel i został on zrealizowany.

System logistyczny integruje 8 zgrzewarek w jeden ciąg technologiczno-produkcyjny, a w zasadzie w jedną fabrykę. W skład systemu wchodzą:

» automatyczny odbiór zgrzanych elementów okiennych z 8 zgrzewarek i poziome rozsortowanie ich w sposób automatyczny na ramy oraz skrzydła (w celu skierowania  w odpowiednie  kierunki do dalszej obróbki oraz okuwania na stanowiskach operatorskich) 

» automatyczna obróbka i okuwanie ram okiennych na 5 stanowiskach

» automatyczne okuwanie skrzydeł na dwóch 4-osiowych automatach do okuwania skrzydeł okiennych FBA 2500/4-URBAN (w tym automatyczna kontrola okuwanych skrzydeł)

Dodatkowe bajpasy dla:

» okuwania skrzydeł – dla tzw. skrzydeł z zasuwnicą francuską

» cięcie słupka ruchomego w skrzydle

» cięcie ram renowacyjnych

» pionowy automatyczny transport elementów ram i skrzydeł do centralnego bufora ram i skrzydeł

» bufor centralny (165 przegród dla ram i skrzydeł z możliwością podwójnego, potrójnego ładowania przegród elementami ram lub/i skrzydeł) zbierający elementy okienne za pomocą czterech automatycznych i obrotowych drezyn sortująco-podających UGB (sterowane NC – z napędem High Speed: 2 x wejście w bufor + 2 x wyjście z bufora)

» zautomatyzowane dwa miejsca obróbek funkcji dodatkowych dla kompletnych jednostek okiennych (np. montaż stałych skrzydeł w ramach, montaż „aluschalli” itp. innych specjalnych wykonań)

» automatyczny sortownik szyb zespolonych GLR – 150 przegród na jeden, dwa lub nawet trzy pakiety szybowe (w zależności od ich wielkości) wraz z systemem kontroli pakietów szyb przed wejściem w proces szklenia (w tym również dwie automatyczne drezyny sortująco-podające)

» wewnątrz procesowe pośrednie bufory gotowych okien do szklenia i kompletne dwie trasy przebiegu procesu szklenia wraz z synchronizacją szklenia ram i odpowiednich skrzydeł z bufora centralnego oraz szyb zespolonych z automatycznego sortownika szyb GLR

» zautomatyzowany proces parowania, szklenia i kontroli okien, w którym do operatora podjeżdża z bufora centralnego kompletne okno (rama + skrzydło lub skrzydła, oraz pakiet szybowy lub pakiety z sortowni szyb zespolonych do ich montażu)

» wytransportowanie gotowych okien na magazyn gotowych okien lub dalej 

» 4 stanowiska montażu rolet, „niby łuków”, szprosów naklejanych i innych elementów okiennych na gotowym oknie

Nad całością prawidłowego funkcjonowania procesu czuwa centralna jednostka sterująca PC wraz z oprogramowaniem oraz synchronizatorami oprogramowania kontrolno-pomiarowego URBAN-LOGSPEED oraz URBAN-INDSOFT (system kontrolno-pomiarowy oraz indywidualny system dla klienta). Na bieżąco można podglądać cały pracujący system w fabryce, w różnych miejscach lub w całości.

Oczywiście standardem URBAN jest wyposażenie wszystkich elementów transportowych w najwyższej jakości materiały użyte do budowy maszyn i urządzeń,  jak i zastosowaniu rolek z gumy w celu zapewnienia najwyższej jakości pracy oraz komfortu dla transportu elementów okiennych jak i okna. 

Ważną cechą całego procesu jest harmonia współpracy pomiędzy KNS-URBAN Niemcy-URBAN Polska w zakresie wspólnej implementacji produktowej. Produkty wytworzone w URBAN Polska w Żarach stanowią około 20% całości projektu. Wartość kontraktu to kilka milionów euro, natomiast realizacja była jednorazowa i kompleksowa. Cała dostawa maszyn i urządzeń zajęła 40 pełnych  ciężarówek. Dodatkowo w KNS, podczas procesu montażu i uruchamiania, odbywała się normalna produkcja okien.

Kolejnym etapem automatyzacji będzie integracja w linie do szklenia i kontroli okien dwóch najnowocześniejszych robotów do szklenia okien, których dostawcą jest URBAN POLSKA przy współpracy z niemieckim partnerem. Poza tym KNS tnie i obrabia profile PVC na 3 centrach firmy SCHIRMER.

  

URBAN POLSKA Sp. z o.o.
68-200, Żary
ul. Gospodarcza 7
tel.: 068 4787800
fax.: 068 4787801
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski
Paweł Sommer
+48 509 230 592
Polski