Reklama
Wyświetlenia 4599
31 maja 2021

Nowe znaczenie bezpieczeństwa w budownictwie

210531 serge ferrari 01
fot. Serge Ferrari |

Wciąż trwająca pandemia bardzo szybko i jasno pokazała, jak ważnym elementem jest higiena i bezpieczeństwo biologiczne wyposażenia wnętrz. Tym większego znaczenia nabierają one w przypadku obiektów o dużej rotacji i mieszaniu się ludzi, jak biura, urzędy, sklepy, szkoły, przedszkola. Nawet niewielka kumulacja wirusa lub bakterii na dowolnej powierzchni może mieć bardzo poważne konsekwencje i przyczynić się do ich transmisji.

Sterylizacja w tego typu budynkach stała się dziś procesem niezbędnym i codziennością. Jest jednak bardzo czasochłonna, wymaga zaangażowania dodatkowych osób i znacznych środków finansowych, a do tego jej skuteczność zależy w dużej mierze od czynnika ludzkiego. Dopóki powierzchnie łatwo dostępne, typu blaty i stoły, nietrudno odkazić w sposób szybki i skuteczny, tak elementów ochrony przed słońcem już nie. Żaluzje, tak popularne w obiektach użyteczności publicznej, znane są z kumulacji kurzu i mikroorganizmów, a także z trudności w utrzymaniu czystości, a tym samym higieny.

Rolety, jako elementy płaskie pozostają zdecydowanie łatwiejsze do dezynfekcji, jednak czyszczenie ich od strony szklenia i dokładnie kilka razy dziennie nie jest możliwe.

Czy istnieje więc bezpieczny i skuteczny sposób ochrony przestrzeni wewnątrz budynków przed słońcem i ciepłem? Serge Ferrari wprowadziło na rynek nową, dostosowaną do dzisiejszych realiów wersję swojego już znanego produktu Soltis Master 99, o nazwie Agivir. Tkanina ta, dzięki cząsteczkom srebra zaaplikowanym do aktywnej warstwy wykończeniowej, ulega auto-dezynfekcji.  Oznacza to, że w czasie jednej godziny, czynna powierzchnia rolety neutralizuje 92% wirusów (w tym Coronavirus 229E). W czasie 24h skuteczność wzrasta do 99.9% dla wirusów oraz bakterii. Serge Ferrari sugeruje, iż manualna dezynfekcja przy użyciu środków chemicznych ma zbliżoną skuteczność. Tutaj ważnym elementem staje się również inny czynnik, mianowicie zagrożenie dla zdrowia pochodzące od substancji lotnych, które użytkownicy obiektów oraz osoby dokonujące dezynfekcji zmuszeni są wdychać. Bezpieczeństwo tkaniny Soltis Master 99 Agivir zostało potwierdzone certyfikatem Greenguard Gold pod kątem uwalniania lotnych substancji aktywnych do otoczenia. Oznacza to, że Soltis Master 99 Agivir jest produktem bezpiecznym do stosowania wewnątrz budynków przeznaczonych do stałego pobytu ludzi.

Należy dodać również, iż dzięki zaangażowaniu działu badań i rozwoju firmy Serge Ferrari, pomimo zastosowania na tkaninie warstwy aktywnej zapewniającej autodezynfekcję, zmianie nie uległa klasa reakcji na ogień, pozostając na bezkonkurencyjnym poziomie B-s2, d0 (wg. PN-EN 13501-1:2008). Pozwala ona na bezpieczne stosowanie rolet z poszyciem Soltis Master 99 Agivir w budynkach i przestrzeniach publicznych.

Pandemia Covid-19 skończy się już niebawem, jednak świadomość i chęć ochrony użytkowników budynków pozostaną z nami już na zawsze. Soltis Master 99 Agivir pozwala na zatrzymanie do 88% promieniowania cieplnego od słońca, zabezpieczenie pomieszczenia przed nadmiarem naturalnego światła, zwiększenie komfortu pracy przy monitorach dzięki ochronie przed lśnieniem, przy jednoczesnym zabezpieczeniu powierzchni, pomieszczeń i ich użytkowników przed bakteriami i wirusami. Do tego struktura i przezierność tkaniny stanowią atut przy wyposażeniu wnętrza restauracji, hotelu, biura, szkoły czy urzędu.

Redaktor:

Magdalena Parzonka
Magdalena Parzonka
Katarzyna Wytwer
+48 537 507 599
Angielski
SERGE FERRARI
38110, Saint Jean de Soudain
ZI de la Tour du Pin
tel.: +48 225048550