Reklama
Wyświetlenia 4339
17 listopada 2020

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przychyla się do jednego z postulatów w sprawie Warunków Technicznych 2021

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przychyla się do jednego z postulatów w sprawie Warunków Technicznych 2021
fot. POiD | Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przychyla się do jednego z postulatów w sprawie Warunków Technicznych 2021

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przychyla się do jednego z postulatów wypracowanych przez branżę w sprawie zmian w Warunkach Technicznych 2021.

Wraz z nadchodzącym rokiem w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym, że te przepisy budzą wiele kontrowersji oraz spornych kwestii, koalicja branżowa, ze Związkiem POiD w składzie, wypracowała wiele postulatów, mających na celu urealnienie przepisów biorących pod uwagę dobro producentów oraz konsumentów.

Z najświeższych informacji płynących z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii POiD otrzymał potwierdzenie, że organ odpowiedzialny za wprowadzane zmiany przychylił się do jednego z głównych postulatów branży. Wynikiem tego jest projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie przepisu przejściowego, pozwalającego stosować dotychczasowe normy energetyczne do spraw wszczętych i niezakończonych przed końcem bieżącego roku, czego nie uwzględniała wersja oryginalna. Dzięki tej zmianie wszystkie wnioski złożone przez inwestora w bieżącym roku, będą procedowane na starych zasadach, niezależnie od czasu, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Dotychczasowy projekt nowych przepisów powodował ryzyko nierównego traktowania stron, nie będące zależne od działań inwestora, a od trwania postępowania administracyjnego. Tłumacząc dokładniej: dwóch inwestorów, składających wniosek w jednym terminie, mogłoby podlegać różnym normom energetycznym. Taka sytuacja zmuszałaby do kosztownych i czasochłonnych zmian w projekcie, które musiałyby być pokryte przez inwestora, powodując pewnego rodzaju niesprawiedliwość przepisów.

Intensywne starania koalicji stowarzyszeń ze Związkiem Polskie Okna i Drzwi na czele przekonały twórców przepisów, czego skutkiem jest ich uzupełnienie. Mamy nadzieje, że ten zapis jest sygnałem do spełnienia kolejnych postulatów reprezentantów branży budowlanej z organami ustawodawczymi, czego skutkiem będą kolejne poprawki, które ograniczą m.in. dalsze zaostrzanie parametrów izolacyjnych dla przegród zewnętrznych, w tym stolarki otworowej, dla której zapisy w Polsce będą jednymi z najbardziej rygorystycznych w Europie – mówi Paweł Wróblewski dyrektor zarządzający POiD. 

W tym celu Związek POiD, wspólnie z Polskim Związkiem Firm Developerskich, przygotowują się do debaty z przedstawicielami rządu, która wkrótce odbędzie się na łamach „Rzeczpospolitej”.

Z projektem można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, pod tym linkiem.

Redaktor:

Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
03-219, Warszawa
ul. Elektronowa 2 lok 1.22
tel.: 22 743 87 02
fax.: 22 811 20 64
Reklama