Reklama
Wyświetlenia 315
8 listopada 2013

Produkty AGC wyróżnione certyfikatem C2C pomogą w uzyskaniu punktów dla LEED v4

cradle2cradle logo copy 4

Produkty z certyfikatem Cradle to Cradle odnoszą coraz większy sukces. Wraz z pojawieniem się czwartej wersji systemu LEED v4 (pod koniec listopada  2013) produkty wyróżnione certyfikatem Cradle to Cradle pozwolą uzyskać aż 2 punkty w kategorii Materiały i Surowce w ramach system certyfikacji LEED dla nowych budynków.

Główne kategorie

Produkty z certyfikatem Cradle to Cradle  zostaną uwzględnione w głównym programie certyfikacji LEED począwszy od wersji 4 i w ten sposób wpłyną na ocenę w kategorii Materiały I Surowce. Wersja LEED v4 została zatwierdzona w lipcu 2013 r. i wejdzie w życie w listopadzie tego roku.

Jednak jeszcze do 1 czerwca 2015 r. będzie można certyfikować budynki w systemie LEED 2009 (wersja 3). Zespoły projektowe mogą rejestrować projekty do certyfikacji zarówno według zasad LEED v4, jak i LEED 2009 do 1 czerwca 2015 roku. Po tej dacie będzie obowiązywać tylko nowy system LEED v4.

Głównym elementem punktowanym odnoszącym się do certyfikacji Cradle to Cradle w systemie LEED v4 – Nowe budynki jest kategoria 4 Materiały i zasoby, Ujawnianie i optymalizacja materiałów budowlanych – skład produktów

W tej kategorii można otrzymać do 2 punktów. Zachęca to projektantów do wybierania produktów, których skład chemiczny jest wyszczególniony z wykorzystaniem zatwierdzonych metod, a także produktów o minimalnej zawartości i niskiej emisji szkodliwych substancji.

Zgodność

Certyfikacja Cradle to CradleCM jest wymieniona jako sposób uzyskania zgodności w Opcji 1 i 2 tej kategorii.

  • Opcja 1

Raportowanie składu produktów

Co?

Nagradza zespoły projektowe za wybór produktów, których skład chemiczny jest wyszczególniony z wykorzystaniem zatwierdzonych metod.

Jak?

W przypadku Opcji 1 można uzyskać 1 punkt za projekt, w którym wykorzystano co najmniej 20 trwale wbudowanych produktów spełniających przynajmniej jedno z wymienionych kryteriów. Jednym z takich kryteriów jest certyfikacja Cradle to Cradle.

Stopień certyfikacji C2C?

Aby się kwalifikować, produkt musi uzyskać podstawowy lub wyższy stopień certyfikacji Cradle to Cradle v2 bądź brązowy lub wyższy stopień certyfikacji Cradle to Cradle v3.  

  • Opcja 2

Optymalizacja składu produktów

Co?

Nagradza zespoły projektowe za wybór produktów o minimalnej zawartości i niskiej emisji szkodliwych substancji.

Jak?

W przypadku Opcji 2 można uzyskać 1 punkt za projekt, w którym zoptymalizowane produkty stanowią co najmniej 25% całkowitego kosztu trwale wbudowanych produktów. 

Stopień certyfikacji C2C?

Produkty wyróżnione srebrnym certyfikatem Cradle to Cradle v3 są liczone jako 100% kosztów z uwagi na fakt, że nie zawierają substancji chemicznych wykluczonych zgodnie z zasadami certyfikacji C2C ani substancji uznawanych za rakotwórcze, mutagenne czy mające działanie szkodliwe na rozrodczość.

Produkty firmy AGC – szkło typu float, szkło z powłokami magnetronowymi oraz wewnętrzne szkło dekoracyjne – zdobyły srebrny certyfikat, a ich wykorzystanie pozwoli zwiększyć liczbę punktów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź tę stronę.

Redaktor: