Reklama
Wyświetlenia 1095
14 września 2012

Czy jest popyt na maszyny?

question mark 2

O automatyzacji produkcji stolarki dużo się mówi (m.in my w cyklu artykułów w Windoor Expercie), ale czy producenci rzeczywiście inwestują w automatyzację swoich zakładów produkcyjnych?

Najlepiej sprawdzić to z poziomu dostawców maszyn, więc taki wywiad szybko przeprowadziłem. Wszyscy zgodnie twierdzą, że obecny rok jest równie dobry jak poprzedni, a nawet lepszy. Każdy też zgadza się ze stwierdzeniem, że jest w tym duża zasługa unijnych dotacji.

Rok 2012 stoi pod znakiem maksymalnego wykorzystania środków unijnych przez polskich producentów stolarki. Świetny produkt, jakim jest kredyt technologiczny, pozwala na bardzo łatwe i skuteczne pozyskanie dofinansowania. Maksymalne wsparcie unijne w ramach kredytu technologicznego to 60% wartości inwestycji (w maszyny, halę produkcyjną, ziemię) znakomicie wyjaśnia sytuację Grzegorz Osada z Fimtec Polska.

Trend wzrostowy widoczny jest od dwóch lat, o czym wspomina z kolei Maciej Jodkowski z Murat Poland: Od blisko 2 lat potencjał zakupowy naszych klientów mocno skupił się na projektach finansowanych z funduszy unijnych. W ramach tych projektów realizowane są inwestycje z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, w ramach których znacząco wzrosła sprzedaż maszyn i linii zaawansowanych technologicznie. W związku z tym wzrosło zainteresowanie i sprzedaż różnego rodzaju centrów tnących i tnąco-obróbczych, linii zgrzewająco-czyszczących i informatyzacji procesu dostosowanego do indywidualnych potrzeb inwestorów. Pan Maciej Jodkowski zwraca również uwagę na fakt, że ze względu na duże zróżnicowanie firm produkujących stolarkę otworową, nie wszystkie są zdolne uzyskać dofinansowanie (wynika to z różnych przyczyn), w związku z tym obserwuje również duży wzrost zainteresowania maszynami z rynku wtórnego. W związku z coraz większym poziomem wiedzy klientów w zakresie działania 4.3 Kredyt Technologiczny, dostawcy podkreślają, że rośnie zainteresowanie wysoko zaawansowanymi technologicznie maszynami i urządzeniami cyfrowymi, spada zaś sprzedaż prostszych maszyn. No dobrze, ale co w praktyce oznacza duże zainteresowanie? Fimtec Polska na przykład wyposażył w tym roku kilka dużych hal produkcyjnych w automatyczne ciągi przemysłowe oraz kilkanaście średnich i małych firm w sterowane numerycznie (często zapoczątkowujące prawdziwą automatyzację) centra robocze. Jak dowiedzieliśmy się od Pana Janusza Pacudy z Prez-Metu, drugie półrocze obfituje w tak wiele zamówień, że w Prez-Met pracuje się w tej chwili na trzy zmiany!W nieco mniej optymistycznym tonie wypowiada się Janusz Sonka, choć podkreśla przy tym, że z drugiego półrocza tego roku jest bardzo zadowolony: Sprzedaż maszyn jest dzisiaj dużym wyzwaniem. Wygrywa dotacja a nie maszyna, wygrywa okoliczność związana z obsługą sprzedaży a nie maszyna, liczy się cena zakupu maszyny a nie jej wartość. Warto jednak dodać, że ROTOX – w związku z bardzo dobrymi wynikami – na początku przyszłego roku planuje rozszerzenie produkcji na terenie Polski, aby sprostać zamówieniom.To może teraz to samo, ale w liczbach: Janusz Bubień z Urban Polska szacuje, że przychody ze sprzedaży maszyn w 2012 roku w ich firmie będą na podobnym, wysokim poziomie jak w roku ubiegłym, czyli około 30 mln zł. Grzegorz Osada z Fimtec ma nadzieję nawet na 40% wzrostu sprzedaży w stosunku do 2011. W R&D Tech wzrost wynosi obecnie ponad 65% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co przyczyniło się do zwiększenia zatrudnienia wyspecjalizowanych techników-serwisantów oraz powołania nowego oddziału technicznego.Termin składania wniosków na aktualny nabór z zakresu kredytu technologicznego upływa 22 października, a jeszcze wiele firm stara się o otrzymanie dofinansowania, przez co pojawi się szansa na kolejne, duże realizacje projektów. Tak więc większość działań związanych z funduszami unijnymi dobiega końca, a Pan Maciej Jodkowski przewiduje, że brak tego „bodźca” zewnętrznego znacznie obniży ilość inwestycji wielkonakładowych finansowo w nadchodzących latach 2013-2014, a trendy rynkowe znacznie się ustabilizują.Czy sprawdzą się prognozy Pana Macieja? Zobaczymy w najbliższych latach. Warto jeszcze na koniec dodać, że z analizy rynku Urban Polska wynika, że wolumen inwestycji w maszyny na rynku polskim w 2013 roku będzie na poziomie około 20-30 mln EURO.

Oknonet
58-306, Wałbrzych
Ogrodowa 3A
tel.: +48 509 230 592
Tomasz Pępek
+48 507 029 852
Polski, Angielski