Reklama
Wyświetlenia 479
3 marca 2011

Nowe centrum tnąco-obróbcze w ofercie Murat Poland

CNC
2011 03 01 10
fot. Murat Poland |

Nowym „dziełem” Murat jest centrum tnąco-obróbcze NR-241, które jest efektem wielomiesięcznych analiz potrzeb rynkowych, a przede wszystkim potrzeb Klientów firmy. Najnowsze centrum powstało na bazie sprawdzonych wcześniej konstrukcji centrów tnących i mniej wydajnych centrów obróbczych.Jak ogólnie wiadomo, w dzisiejszej dobie oszczędności i analizy czasu pracy urządzeń automatycznych producenci okien poszukują urządzeń o coraz wyższej dokładności i wydajności, minimalizując przy tym koszty personelu. Takim urządzeniem jest właśnie centrum tnąco-obróbcze NR-241.W centrum zinegrowano wiele funkcji, które dotychczas możliwe były do zrealizowania za pośrednictwem kilku urządzeń. Położony na podajniku stacji załadowczej profil okienny lub drzwiowy zostanie automatycznie przetransportowany do głowicy tnącej, a następnie do głowicy (bądź głowic) obróbczej. Centrum NR-241, skonfigurowane pod optymalizację, automatycznie potnie profile na zadaną długość, wyfrezuje słupki i otwory odwadniające, nawierci otwory pod klamkę okienną, drzwiową, szyldy klamek, otwory pod wkładkę zamka, otwory montażowe, naznaczy miejsca mocowania zawiasów oraz automatycznie przykręci wzmocnienia stalowe (uprzednio włożone w profil). Cały proces odbywa się zupełnie automatycznie. Jedynymi funkcjami ręcznymi procesu są czynności ułożenia sztang profili na podajniku stacji załadowczej oraz wsunięcie we wnętrze profili uprzednio przygotowanego wzmocnienia stalowego oraz naklejenie na profil etykiety produkcyjnej z kodem kreskowym. Wydajność centrum NR-241 szacowana jest na poziomie przygotowania elementów dla 120 okien w ciągu 8 godzinnej zmiany. W bardzo łatwy sposób można zwiększyć wydajność centrum dwukrotnie. Poprzez dostawienie dodatkowej stacji sortującej, głowicy obróbczej oraz jednego stanowiska pracy jesteśmy w stanie przygotować elementy dla 240 okien w ciągu 8 godzin. Tak wyposażone centrum nosi nazwę NR-242.Centra tnąco-obróbcze NR-241 i NR-242 w pełni współpracują ze wszystkimi maszynami MURAT-a umieszczonymi w dalszym procesie produkcji (linie zgrzewająco-czyszczące czy też automatyczne stacje do okuwania skrzydeł).W centrach zastosowano oprogramowania czołowych przedstawicieli z tej branży: ORGADATA i KLAESS.

Red. Karolina Truszkowska, oknonet.plna podstawie informacji od Murat Poland

MURAT Poland
15-167, Białystok
Wysockiego 2 lok. 7
tel.: (085) 6753082
fax.: (085) 6753082