Reklama
Wyświetlenia 3343
20 marca 2007

Okna a termomodernizacja

termomodernizacja
fot. Szewczuk |

 

 

ECOFYS – europejski instytut zajmujący się energią i środowiskiem wskazuje, że w polskich blokach termomodernizacja mogłaby zredukować zużycie energii nawet o 80%. Wchodząca z początkiem 2007 w krajach UE Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej, wymusza posiadanie dokumentów o klasie energetycznej budynków. Projekt obejmie obowiązkiem uzyskania świadectw energetycznych już w tym roku wszystkie nowo budowane budynki, a dla istniejących przewiduje okres przejściowy do 2009 r. Świadectwa dadzą właścicielom uzyskanie ceny sprzedaży lub najmu odpowiedniej do jakości budynków.

 

Jednym ważniejszych działań termomodernizacyjnych jest wymiana stolarki ponieważ inwestycja w ocieplenie domu czy instalację grzewczą nie przyniesie efektów, jeżeli ciepło będzie uciekać przez stare okna. Biorąc pod uwagę ilość okien do wymiany w Polsce (ok 33 mln), można sobie wyobrazić sobie skalę oszczędności.

 

Rentowność inwestycji w nowoczesne okna podnosi fakt, że przez ostanie lata nastąpił znaczny wzrost parametrów termicznych przy spadającej ich cenie. Nie bagatelną rolę stanowi również większy komfort wizualny i akustyczny. Poniższy audyt budynków wielorodzinnych pokazuje, że zmniejszenie strat ciepła o ponad 30% jest dość łatwe do uzyskania.

 

Analizie poddano mieszkania o powierzchni od 47 do 56 m² w budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej i tradycyjnej murowanej, wydzielając w każdym budynku po dwa mieszkania szczytowe i wewnętrzne. Powierzchnia okien w mieszkaniu szczytowym wynosiła 13,46 m², natomiast w mieszkaniu wewnętrznym 15,74 m². Obliczenia wykonano dla budynków, które nie zostały poddane termomodernizacji. Okna przed wymianą są to okna nieszczelne, dwuszybowe o współczynniku przenikania U = 2,8 w/ m²K, obserwowana jest przy tym nadmierna wentylacja spowodowana nieszczelnością okien. Okna po wymianie są to natomiast okna szczelne, z szybą zespoloną jednokomorową z jedną powłoką niskoemisyjną. Współczynnik przenikania U = 1,3 w/ m²K, warunki wentylacji normalne.

 

Tab.1 Mieszkanie szczytowe na kondygnacji powtarzalnej o powierzchni 47m2
  stan przed wymianą
 mtermo 1
 stan po wymianie

mtermo 2

 

Procentowe zmniejszeniezużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien w mieszkaniu

ΔQh = 100%.(Qh0 - Qh1)/Qh0 = 28,34 %

 

 Tab.2 Mieszkanie wewnętrzne na kondygnacji powtarzalnej  o powierzchni 56 m2
  stan przed wymianą
 mtermo 3
 stan po wymianie
 mtermo 4
 

Procentowezmniejszenie zużycia ciepła w przypadku wymiany wszystkich okien wmieszkaniu

 

ΔQh= 100% . (Qh0 - Qh1)/Qh0 = 33,12 %

 

LEGENDAQsz– straty ciepła przez ściany zewnętrzneQok– straty ciepła przez okna zewnętrzneQsd– straty ciepła przez stropodachyQz– suma strat przez przegrody zewnętrzneQw– straty ciepła przez przegrody wewnętrzneQg– straty ciepła do gruntuQa– straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnegoQsw– zyski ciepłe od słońca przez oknaQi– wewnętrzne zyski ciepłaQh– sumaryczne straty energii z uwzględnieniem współczynnikaetaEta– współczynnik wykorzystania zysków ciepłaGLR– stosunek zysków do strat

Dwa czynniki determinują stopę zwrotu inwestycji związanejz wymianą okien:

  • zastosowanej technologii
  • aktualnych kosztów energii.

Wprzedstawionym badaniu przy cenie 1 GJ ok. 40 PLN, uzyskano w sezonie grzewczymoszczędności w wysokości 307-362 PLN. Może to być jednak równiedobrze wartość dwukrotnie wyższa, a wówczas i oszczędności adekwatnie większe. Redukcja stratciepła następuje w dużej mierze poprzez ograniczenienieszczelności. A to nie jest możliwe bez zapewnienia właściwegomontażu okna i jego uszczelnienia na styku ściana-okno.Inwestorzy coraz częściej traktują działania termomodernizacyjne nie jakokonieczne wydatki, ale jako racjonalne inwestycje, którebiorąc pod uwagę rachunek amortyzacji budynku przez wiele lat, mogąbyć bardzo opłacalne. Pozytywnym impulsem będzie też z pewnością dyrektywa 2002/91/EC dotycząca jakości energetycznejbudynków.

 

Marcin Szewczuk

Oknonet
58-306, Wałbrzych
Ogrodowa 3A
tel.: +48 509 230 592