Reklama
Wyświetlenia 4455
13 kwietnia 2006

Tendencje w szkle budowlanym

060413 05
fot. Oknonet.pl |

 

Według ostatnich badań SMG/KRC absolutnie najważniejszą dla klienta cechą okna okazała się być energooszczędność. Wskazało ją 3/4 wszystkich badanych. Drugą ważną cechą okna w opinii badanych jest dźwiękoszczelność. Nasza warszawska redakcja zapytała kilku producentów szyb o ich pogląd na tendencje w produkcji szkła oraz planowane w związku z tym działania.

Kiedy standard  U=1.0 W/m²K?Polski rynek, co podkreślają wszyscy, jest bardzo trudny do przewidzenia. Z racji słabo rozwijającej się gospodarki, większość odbiorców decyduje się na najtańsze rozwiązania. Sytuacja taka powoduje, że ok.60-65% produkowanych zespoleń to szyby o wyższej przenikalności ciepła. Jednak Istotną rolę odgrywa zacięta walka o klienta na rynku okien, która powoduje nieustanne wprowadzanie przez fabryki nowocześniejszych rozwiązań, tak by przekonać klienta do swojego produktu. Ma to swoje odzwierciedlenie w energicznym wzroście produkcji w wielu firmach zespoleń o przenikliwości cieplnej szyb U=1.0 W/m2K. Cały ruch rozpoczął Guardian, który produkcją szkła dzięki, któremu przenikalności ciepła dla szyby zespolonej (z przestrzenią między szybową w 100% wypełnioną Argonem) spada do poziomu U=1.0W/m2K. Obecnie wszystkie huty produkują już szkło niskoemisyjne potrzebne do produkcji takiego zespolenia. W dalszym ciągu jednak produkcja takich "float`ów" odbywa się na niewielkim poziomie co powoduje dosyć wysoką cenę pakietu U=1.0. Proporcje produkcji pakietu 1,1 rozkładają się w poszczególnych firmach dość nierówno. Z reguły firmy produkujące takie rozwiązania wypuszczają szyby U=1.0 na poziomie 20- 30% ogólnej liczby szyb ciepłochronnych. W niektórych firmach nawet 40% produkcji szyb ciepłochronnych stanowią te z U=1.0. Są również i takie, które sporadycznie wykonują takie pakiety. Szacuje się jednak, że do końca tego roku zespolenia ciepłochronne w większości będą posiadały ww. współczynnik przenikania ciepła.

Szyby bezpieczne i laminowaneWidać również, że klienci posiadają coraz większą wiedzę na temat bezpieczeństwa. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wyraźnie widoczne jest większe zapotrzebowanie na szyby hartowane i laminowane, inaczej mówiąc bezpieczne. Podwyższone wymagania bezpieczeństwa powodują, że w fasadach montowane są szyby hartowane lub laminowane. Wiele firm z powodu takiego wzrostu sprzedaży decyduje się na budowę pieców do hartowania co nie jest małym wydatkiem. W wielu wypadkach znacznie przyspieszy to terminy realizacji.

Z kolei szyby laminowane cieszą się rosnącą popularnością ze względu na funkcjonalność takich rozwiązań w witrynach sklepowych. Szyby laminowane na tyle wpisały się w polski krajobraz, że same towarzystwa ubezpieczeniowe obniżają koszty ubezpieczenia gdy sklep posiada takie przeszklenie. Wynika to z tego, że każdy producent ma w swojej ofercie szyby laminowane folią PVB, które podnoszą bezpieczeństwo obiektu. Obecnie powszechnie są stosowane rozwiązania chroniące nawet przed wybuchem lub ostrzałem z broni palnej. Często również można się spotkać z sytuacją gdy laminaty są stosowane zamiast szyb hartowanych, ze względu na długi termin oczekiwania na te ostatnie.

Szkło refleksyjne, barwione w masie i na szkło samoczyszcząceNa uwagę zasługuje również fakt, że w Polsce buduje się coraz więcej ogrodów zimowych. Za tym idzie wzrost zapotrzebowania na szkło refleksyjne, barwione w masie i na szkło samoczyszczące. Wzrost sprzedaży tych ostatnich nie należy do bardzo dynamicznych, a w wielu firmach sprzedaż nie przekracza 1%, ale ogólnie od kilku lat sprzedaż szyb samoczyszczących systematycznie i bardzo powoli rośnie. Na zachodzie takie rozwiązanie jest o wiele bardziej poszukiwane ze względu na dużą popularność systemów okiennych ze skrzydłami otwieranymi na zewnątrz.

DźwiękoszczelnośćZ badań SMG KRC wynika, że 50% potencjalnych nabywców okien w najbliższym roku będzie zwracać uwagę na dźwiękoszczelność okna. Jednakże nie przekłada się to na wysokie zapotrzebowanie na szyby o zwiększonej dźwiekoszczelności. W większości przypadków Rw okien z pakietem ciepłochronnym jest satysfakcjonujący dla odbiorcy indywidualnego. Inaczej sprawa się przedstawia jeżeli chodzi o szyby montowane w fasadach. Firmy, których biura mieszczą się w hałaśliwych miejscach często zamawiają szyby z takimi rozwiązaniami. Wykorzystywanie gazu SF6 należy jednak do rzadkości, ponieważ jest on szkodliwy dla środowiska i nieznacznie obniża poziom hałasu wewnątrz. W zależności od firmy ilość szyb dźwiękoszczelnych z reguły nie przekracza 10% ogólnej liczby szyb, a najczęściej mieści się w 5%, czasem wynosi około 1% gdy firma wykonuje zespolenia dla producentów okien przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego. Zdarzają się jednak firmy (bardzo sporadycznie), które w jednej piątej produkują pakiety o podwyższonej dźwiękoszczelności. Jednak całość produkcji trafia nie do okien do domu, ale do różnych obiektów użytkowych takich jak nowy terminal na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Ciepłe ramki i szprosyOkazuje się, że zastosowanie ciepłych ramek jest dość znikome. Klienci bardzo mało zwracają uwagi na ten szczegół. Wartości sprzedaży są bardzo w firmach przybliżone, montowane są one  w granicach od 1% do 10% ogólnej liczby szyb zespolonych. Na podstawie tego można obliczyć, że ogólnie na rynku mniej jak 10% zespoleń posiada taką ramkę, chociaż można odnieść wrażenie, że jest wiele firm oferujących ciepłą ramkę w standardzie. Wszystko wskazuje na to, że czasy tego rozwiązania jeszcze nadejdą bo wciąż poszerza się oferta ramek i spada ich cena.

 

W wielu firmach zmniejszono produkcję szyb z wewnętrznym szprosem. W Polsce przemija powoli moda na taką dekorację w oknach nie drewnianych. Szprosy wewnętrzne są jedynie spotykane w oknach drewnianych, odbiorcy okien PVC i aluminiowych nie decydują się już na te rozwiązanie z taką częstotliwością jak kiedyś.

Ogólnie mówiąc do rozwoju rynku szyb zespolonych przyczyniają się wzrost zapotrzebowania na wysoce specjalistyczne szkło. Głównymi odbiorcami są instytucje i firmy gdzie znajdują się biura i inne miejsca pracy. Na rynku okien dla przysłowiowego Kowalskiego zmiany są widoczne w mniejszym stopniu. Pomimo wzrostu ogólnej świadomości klientów na temat samych szyb zespolonych, niski wzrost objętości portfeli sprawia, że w dalszym ciągu najpopularniejsze szyby w oknach to zwykłe U=1.1 z zimną ramką.

Krótki przegląd firm z centralnej Polski

TOWARZYSTWO HANDLOWE TRADEX istniejące od 1993 roku oprócz konstrukcji aluminiowych zajmuje się produkcją szyb zespolonych. Firma zajmuje się produkcją szyb o niskiej przenikalności ciepła, dźwiekoszczelne, bezpieczne (laminowane, hartowane), antywłamaniowe oraz ogniochronne. Obecnie około 65% wytwarzanych pakietów to szyby termoizolacyjne. Firma ma swoją siedzibę w Wilczej Górze. Szef działu marketingu podkreślił," że obecnie występuje coraz większe zapotrzebowanie na szyby z zastosowaniem szkła hartowanego. Dało to między innymi efekt w postaci planów wybudowania własnej hartowni, która by zaspokajała potrzeby na rynku. Również widoczne jest większe niż kiedyś zainteresowanie dźwiękoszczelnością szyb. Najczęściej jednak parametry zwykłych pakietów termoizolacyjnych zadowalają również tych, którzy wymagają ciszy. Wciąż szyby z gazem SF6 należą do rzadkości. Naszym podstawowym dostawcą szkła jest Euroglass.

 

HYDROPOL z Gostynina, zajmuje się produkcją szyb zespolonych od 10 lat. Tu również widać ciągłe zapotrzebowanie fabryk okien na produkcje szyb zespolonych U=1.1. Jednak według firmy, kwestią czasu jest przejście fabryk na produkcję okien z pakietami U=1.0. To co jest unikalnym produktem Hydropolu to szyby Heatmirror. Szyby tego rodzaju są składane na bazie technologii stosowanych w kosmosie. Folie amerykańskiej firmy Southwall Technologies Inc., zastosowane w szybie zespolonej HYDROPOLU, pozwalają na obniżenie współczynnika U do 0,5. Produkcja szyb Heatmirror wiąże się z dosyć skomplikowanym procesem, który musi się odbywać w warunkach sterylnych oraz wymaga zastosowania dwóch ramek dystansujących na pakiet. Powoduje to, że takie szyby nie należą do najtańszych. Szef Hydropolu wspomniał, "że jest to produkt ekskluzywny jak na polskie warunki. Pomimo tego takie rozwiązanie świetnie się sprawdza w ogrodach zimowych oraz dużych obiektach takich jak Hala sportowa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie".

STARGLASS sp. z o.o. może się pochwalić szkłem hartowanym we własnym zakładzie. Otworzona w zeszłym roku hartownia pozwala polsko - fińskiej firmie z Ostrołęki wejść mocno i pewnie na rynek szyb bezpiecznych. Stało się to dzięki uzyskaniu we wrześniu zeszłego roku certyfikatu na szkło hartowane. Poważnym wsparciem dla firmy jest członkostwo w grupie SANCO zrzeszającej producentów szyb zespolonych z całej Europy ( Polska, Czechy, Niemcy, Belgia, Włochy). Między innymi ułatwia to dostęp do nowych technologii, pozwala również na uzyskiwanie certyfikatów w całej grupie - aktualnie ubiegamy się o uzyskanie znaku CE na szyby zespolone - powiedział Pan Krzysztof Modzelewski. Na dzień dzisiejszy  standard przenikalności ciepła dla pakietu ciepłochronnego wynosi U=1,1 jednakże z prognoz wynika,że do końca roku większość firm produkujących okna, które zaopatrują się w grupie SANCO zdecyduje się na kupno szyb zespolonych o współczynniku przenikalności ciepła U=1,0 ( podane współczynniki zgodne z normą PN-EN 674 ) . Poza szybami hartowanymi duży wzrost zapotrzebowania jest również widoczny na szyby laminowane (bezpieczne i antywłamaniowe).

 

Firma SZYBY TERMOIZOLACYJNE SOKÓŁKA zajmuje się głównie produkcją szyb do budownictwa mieszkaniowego, zatem większość pakietów ma chronić przed odpływem ciepła. Obecnie standard U=1.1 jest sprawdzony i wystarczający, a wyższa cena thermofloat`ów do produkcji szyb U=1.0, powoduje, że nie cieszy się on jeszcze na tyle dużym zainteresowaniem, by wprowadzać nowy standard. Jednakże również jest przewidywane wypieranie obecnie obowiązującego standardu przez nowy. Prognozy pozwalają oczekiwać, że do końca roku większość pakietów będzie miało obniżone U.  Udział szyb wysoce specjalistycznych, a w tych przede wszystkim hartowanych i laminowanych, w ogólnej produkcji ciągle wzrasta. Jednakże na dzień dzisiejszy ok. 70% produkowanych szyb to pakiety ciepłochronne. Charakter firmy sprawia, że szyby specjalistyczne nie będą miały dużego udziału w ogólnej sprzedaży.

Firma POLSKIE SZYBY TERMOIZOLACYJNE sp. z o.o. w przeciwieństwie do innych producentów szyb zespolonych nie odnotowała spadku zapotrzebowania na szyby ze szprosami. Przygotowują się za to do unowocześnienia linii produkcyjnej. Wymiana maszyn na nowe urządzenia firmy Peter Lisec, który jest potentatem w tej dziedzinie ma się odbyć w tym roku. Takie posunięcie spowodował dynamiczny rozwój firmy. Pierwszy kwartał tego roku zakończył się dla firmy nad wyraz pomyślnie. Wyższa cena szkła float do produkcji szyb U=1.0 powoduje, że jeszcze jakiś czas produkcja szyb ciepłochronnych będzie podlegała standardowi U=1.1. Większość firm okiennych nie zdecydowało się jeszcze na zmianę zespoleń.

Firma GLAVERBEL WIGLAV jest "firmą córką" koncernu GLAVERBEL z grupy ASAHI. Dlatego wszelkie nowości Glaverbela- jednego z  liderów wśród producentów powłokowych szkieł ochrony słonecznej, są tam zawsze dostępne. Realizacja wielu fasad budynków biurowych powoduje, że aż 20% ogólnej produkcji stanowią szyby dźwiękoizolacyjne. Wiąże się to z zastosowaniem nowoczesnego szkła Stratophone ze specjalną folią akustyczną chroniącą przed nadmiernym hałasem. Rozwiązanie takie doskonale zastępuje szkło laminowane żywicą, które jest cięższe i ma ograniczoną do kilku lat trwałość. Po za tym na ten rok firma zgodnie z trendami w architekturze przewiduje dużą sprzedaż szyb neutralnych kolorystycznie, o dużej przepuszczalności światła i małej transmisji energii. Są to szkła typu Stopray. Obecnie ok. 60% produkcji stanowią szyby zespolone o niskiej przenikalności ciepła U=1.1. Oczywiście w ofercie firma posiada również szyby w standardzie U=1.0 i udział tych szyb stale rośnie. Pozostałe 40% stanowią szyby fasadowe głównie dźwiękochłonne, hartowane i laminowane z klejeniem strukturalnym do ram włącznie.

Firma GLASSTEAM z Runowa pod Piasecznem specjalizuje się w produkcji zespoleń na własne potrzeby. Obecnie firma skoncentrowała się na kompleksowej obsłudze klienta. Pakiety są wykonywane wraz z konstrukcjami aluminiowymi. Montaż fasad i ogrodów zimowych wyznacza cykl produkcji zespoleń. W tej firmie normy i standardy narzuca sam klient.

PILKINGTON IGP firma należąca do brytyjskiego koncernu bardzo poważnie potraktowała przygotowania do produkcji szyb specjalistycznych. W zeszłym roku hartownia w Skierniewicach została wzbogacona o nowy piec firmy Tamglas, który może hartować szyby o  maksymalnych wymiarach 2800x6000 mm. Ponadto od tego roku działa linia do produkcji szyb o rozmiarach 3x5 m. Oprócz dużego wzrostu zapotrzebowania na szyby hartowane widoczny jest również wzrost sprzedaży szyb wysoce specjalistycznych. W ostatnim roku firma zanotowała 10% wzrost sprzedaży szyb ognioochronnych oraz stopniowy wzrost zapotrzebowania na szyby samoczyszczące Pilkington Activ. Jeszcze w marcu większość pakietów termoizolacyjnych produkowanych przez Pilkingtona charakteryzowała się przenikalnością ciepła na poziomie U=1.1, jednakże już w maju tego roku spośród całości wyprodukowanych szyb ciepłochronnych aż 60% stanowiły pakiety U=1.0 W/m2K. Do końca tego roku przewiduje się, że 90% zespoleń niskoemisyjnych będzie podlegało nowej normie. Wyniki wspomnianych badań pokazują, że być może producenci okien kładą w reklamie zbyt mały nacisk na szyby. Przeważają akcenty o profilach i okuciach. Zapomina się o tym, że największą powierzchnię okna przez którą ucieka ciepło to szyba i, że bez pakietu nie ma okna.

ARIX TRADE z Piaseczna pod Warszawą. Firma istnieje od 1990 roku i jako jedna z nielicznych używa maszyn Bystronic Lenhardt. Produkcja zespoleń thermofloat odbywa się w oparciu o współczynnik U=1.1 W/m2K, a głównym dostawcą szkła jest Euroglass i Saint- Gobein Glass. Jednakże firma nie pozostaje w tyle za konkurencją ponieważ pakiety ze szkłem U=1.0 stanowią coraz większą cześć produkcji.  Arix zaspokaja również potrzeby klientów na szkło  barwione w masie, hartowane, nieprzezierne, refleksyjne oraz laminowane.

 

Oknonet
58-306, Wałbrzych
Ogrodowa 3A
tel.: +48 509 230 592