Reklama
Wyświetlenia 2761
27 marca 2006

Stowarzyszenie branży osłonowej

 

Szanowni Państwo, Branża osłonowa pozbawiona jest wspólnego lobby, działającego na rzecz jej szeroko pojętego interesu i rozwoju. Sygnały docierające do nas świadczą o głębokiej potrzebie wypełnienia tej luki. Również my sądzimy, że najwyższy czas pomyśleć o powołaniu stowarzyszenia branżowego, będącego niezależną organizacją non profit. Zrzeszenie byłoby nową, niezależną formułą, utworzoną zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jej członków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży pragniemy na łamach portalu oknonet.pl  opublikować artykuł i ankietę, którego tematem byłoby wyżej wymieniona inicjatywa. Zachęcamy firmy do udziału w tym przedsięwzięciu. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o przekazanie wszelkich sugestii dotyczących programu i zasad działania zrzeszenia oraz innych informacji, które ułatwią nam zredagowanie wspomnianego artykułu, mającego być również zaproszeniem do uczestnictwa we wspomnianym projekcie. Uważamy, że celowe jest powołanie stowarzyszenia zrzeszającego krajowe firmy handlowo-usługowe i produkcyjne o uznanej pozycji rynkowej. Zadaniem grupy byłaby promocja i wspomaganie rozwoju całej branży w Polsce. Spotkania członków byłyby okazją do dyskusji o aktualnych problemach rynku i podejmowania inicjatyw gospodarczych sprzyjających wszystkim firmom branżowym. Stowarzyszenie reprezentowałoby interesy członków na szczeblach regionalnych i centralnych, podejmowałoby współpracę z organizacjami państwowymi i samorządowymi oraz innymi stowarzyszeniami branżowymi na rynku polskim i zagranicznym. Dla wielu firm problemem jest dotarcie do niezbędnych dla prowadzenia działalności informacji prawnych i ekonomicznych oraz obowiązujących wymagań i procedur normalizacyjnych, dlatego istnieje potrzeba utworzenia "centrum", które pomagałoby w uzyskaniu wszelkich danych. W ramach stowarzyszenia można by również powołać grupę ekspertów broniących interesów członków przed nieuczciwymi dostawcami i klientami. Z pewnością możliwy byłby wzrost potencjału gospodarczego zrzeszonych, dzięki ich współpracy, wymianie informacji oraz doświadczeń organizacyjnych i technicznych. Powyższe propozycje tworzą zaledwie zarys programu działania stowarzyszenia, dlatego z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wszelkie Państwa uwagi i sugestie w tej sprawie.

 

Maciej Ignaszak

Przemysław Magnuszewski

Idea i Cele Polskiego Stowarzyszenia Branży Osłonowej Miarą siły i kondycji branży jest jej wewnętrzna struktura, w tym również organizacyjna. Dalekowzroczni gracze rynkowi potrafią się skonsolidować i dzięki temu odpowiednio dbać o swe interesy na zewnątrz, nie zapominając o wewnętrznych regulacjach branżowych. Prowadzi to w linii prostej do dalszego wzmocnienia ich wielkości i potencjału. Potencjalne płaszczyzny zbiorowej reprezentacji branżowej są różnorakie. Niech będą to międzynarodowe organizacje branżowe, a poprzez nie, w naszym konkretnym przypadku, europejskie organa władzy, władza krajowa różnego szczebla czy też w końcu sama branża krajowa. Reprezentacja na arenie międzynarodowej i normalizacja europejska Żadne tymczasowe tendencje reprezentowane przez poszczególne ugrupowania polityczne nie zmienią faktu, że żyjemy w dobie przyspieszającej globalizacji. Stwierdzenie powtarzane często jak mantra buddyjskiego mnicha sprawdza się tu i teraz, na naszych oczach. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Zobowiązani będziemy - wcześniej czy później - do przestrzegania wszystkich norm wypracowanych w Brukseli. Wiąże się z tym problem co najmniej dwojakiego rodzaju: z jednej strony warto byłoby brać aktywny udział w pracach mających na celu stworzenie określonych regulacji - chroniąc jednocześnie swoje własne interesy. Zrozumiały to już dawno związki branżowe poszczególnych krajów europejskich tworząc swe ogólnoeuropejskie stowarzyszenie (RBT nr 2, s. 18), mające swe przedstawicielstwo właśnie w Brukseli. Nasz kraj nie jest w nim oficjalnie reprezentowany, ponieważ taka reprezentacja nie jest na razie możliwa. Bo i kto miałby wypowiadać się reprezentatywnie o całej branży w Polsce? Z drugiej zaś strony w przypadku norm unijnych nasuwa się kwestia odpowiedniego wprowadzania ich w życie. Dla wielu, szczególnie mniejszych, przedsiębiorstw branżowych poważnym problemem jest czasem dotarcie do odpowiedniego źródła informacji. Warto, aby powstała instytucja spełniająca tę funkcję. Informacja jest obecnie niezwykle cennym towarem, dlatego warto być w jej posiadaniu. Nie od dziś wiadomo, iż nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania i odpowiedzialności za wszelkie decyzje podjęte w jego świetle. Reprezentacja krajowa - branża a władza Krajowe organa władzy nie zawsze mają w swoich strukturach światłych przedstawicieli każdej branży. Czasami po prostu nie są świadome dość skomplikowanej problematyki danej branży. Same potrzebują więc odpowiedniego partnera do prowadzenia rzeczowej dyskusji - fachowego, reprezentatywnego ciała doradczego. Byłoby ono żywym, rzeczywistym składnikiem środowiska branżowego znacznie wiarygodniejszym niż pojedynczy reprezentant największej nawet firmy. Aspekt ten dotyczy całej struktury rządów w demokratycznym systemie trójpodziału władzy. Nie chodzi tu jedynie o odpowiednie, klarowne sformułowanie prawa, lecz również o sytuacje konfliktowe, które jakże często kończą się procesem sądowym. W naszym kraju brakuje odpowiednio wyszkolonych biegłych sądowych z naszej dziedziny, których fachowa opinia byłaby miarodajna, obiektywna i wiążąca w kwestiach spornych. Funkcja arbitrażu sądowego winna być jak najszybciej wypełniana przez niezależnych, świetnie wyszkolonych fachowców branżowych. Nie ma jednak w Polsce instytucji, która mogłaby się istotnie przyczynić do ich edukacji. Branża a przysłowiowy "Kowalski" Miło jest, kiedy interes "kręci się" sam jedynie dzięki odpowiedniej koniunkturze rynkowej. Ktoś jednak tę koniunkturę musi nakręcić. Rzadko kiedy dzieje się coś bez przyczyny. Już dawno udowodniono, że odpowiednie zachowania rynku można w znacznej mierze stymulować właściwymi działaniami marketingowymi. Samo świecące prosto w okna słońce to jeszcze trochę za mało, aby wywołać na właściwym, europejskim poziomie popyt na rynku. Niewątpliwie istnieje duża potrzeba odpowiedniego kompleksowego działania promującego bezwzględnie całą branżę - propagowanie oferowanych przez branżę rozwiązań technicznych oraz edukacja klienta indywidualnego odnośnie możliwości, jakie oferują techniki osłonowe. Sprawa jest jak najbardziej szczytna i warta zachodu, ale kto poniesie koszty dotarcia do ogólnopolskiego odbiorcy indywidualnego? Może, jak mawiali nasi dziadowie, trzeba "kupą, mości panowie"! Każda z firm prowadzi we własnym zakresie swoje indywidualne akcje promocyjne, które odnoszą różny skutek. Czasem warto byłoby się również zastanowić nad przyczynami miernych efektów takich poczynań. Brakuje na rynku instytucji, która prowadziłaby działania w duchu pracy u podstaw. Brak edukacji i uświadamiania klienta indywidualnego o zaletach naszych produktów. Trudno także wzbudzić popyt na oferowane przez branżę rozwiązania techniki osłonowej. A przecież mogą stać się one po prostu "trendy"! Branża a szkolnictwoEdukacja jest kolejnym przykładem stanu rozwoju branży. Jak można w naszym kraju uzyskać dyplom technika branży osłonowej? To pytanie retoryczne, bo odpowiedź znamy wszyscy. A przecież dalekowzroczny przedsiębiorca zdaje sobie wyśmienicie sprawę z tego, że jednym z ważniejszych warunków odniesienia sukcesu na rynku jest jakość, którą osiąga się z kolei m.in. standardem świadczonych usług przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Obecnie odpowiednio wyszkolony pracownik jest na wagę złota, bo i właściwe wyszkolenie go kosztuje niemało i trwa sporo czasu. A przecież można zrealizować to inaczej. Wszyscy płacimy podatki, część z nich przeznaczana jest przez państwo na szkolnictwo właśnie. I znów brakuje nam w naszym krajobrazie branżowym odpowiedniej instytucji, która zainicjowałaby znalezienie odpowiedniej, zainteresowanej tym projektem szkoły, a potem wspierała działalność szkolnictwa branżowego. Nasze lokalne, polskie doświadczenia wskazują na to, iż taki system może poprawnie funkcjonować. Nawet stosunkowo niewielkie branże dzięki swym stowarzyszeniom były w stanie osiągnąć sukces w tym zakresie (patrz magazyn DŹWIG nr 1, s. 13), nie wspominając już o odpowiednim systemie edukacji pozaszkolnej, przydatnej tak dla samych pracowników, jak i pracodawców z branży.

 

Integracja branżyNie zapominajmy również o jakże ważnych kwestiach działalności przyszłego, ewentualnego zrzeszenia branżowego na rzecz integracji samej branży. Spotkania towarzyskie oferują przecież obok możliwość relaksu, także sposobność poznania się poszczególnych członków branży i zawiązania nowych przyjaźni, których wynikiem często bywają przecież nowe, owocne kontakty handlowe - chociażby wspólnej ekspansji na rynki krajów ościennych. W jedności siła.

 

Polskie Stowarzyszenie Branży OsłonowejDocierają do nas opinie "ludzi z branży", że nadeszła już pora, aby zaspokoić chociażby wyżej nazwane potrzeby - stanowiące oczywiście tylko niewielką część pełnego zapotrzebowania - jakąś rozsądną propozycją. Powoli krystalizuje się grupa pionierskich firm zainteresowanych powołaniem Stowarzyszenia. Jednocześnie z radością witani są nowi chętni gotowi wesprzeć swą pomocą urzeczywistnienie tej idei.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: Maciej Ignaszak Przemysław Magnuszewski

Kontakt tymczasowy: stowarzysznie_rb@wp.pl

tel./fax.: (056) 6211315 tel.: (061) 8107737 fax.: (061) 8108233

 

Oknonet
58-306, Wałbrzych
Ogrodowa 3A
tel.: +48 509 230 592