Kontakt

ECDF Dotacje Sp. z o. o. Sp. k.
Kobylińska 3
61-424 Poznań

[mapa]
tel.: 61 22 61 340
e-mail: dotacje@ecdf.pl

Osoba do kontaktu Joanna Werner
tel.: 784 089 075
e-mail: j.werner@ecdf.pl

2017-04-12

Kolejne pule dotacji na rozwój przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego

Składanie dokumentacji aplikacyjnej możliwe jest od 2 marca 2017 roku do 5 maja 2017 roku. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi...

2017-03-24

750 mln zł na inwestycje dla MŚP

Doskonałą okazją ułatwiającą zwiększenie innowacyjności firmy jest udział w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

2017-03-17

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. podlaskiego

Jednym z rozwiązań, determinujących poprawę potencjału i konkurencyjności podmiotów z sektora MŚP z województwa podlaskiego, jest ogłoszony przez Zarząd Województwa nabór wniosków o...

2017-02-27

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. pomorskiego

Istotną szansą dla tworzenia i rozszerzania zdolności w zakresie rozwoju firm z branży stolarki otworowej w województwie pomorskim jest konkurs w ramach...

2017-01-26

Wszystko o dotacjach na Budmie

ECDF Dotacje od 14 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowań dla producentów z branży stolarki otworowej.

2017-01-19

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. małopolskiego

Unowocześnianie oferty handlowej jest jednym z warunków sukcesu na bardzo wymagającym rynku. Warto skorzystać zatem z dotacji unijnych.

2017-01-09

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw dla woj. śląskiego

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego powinni być szczególnie zainteresowani Działaniem 3.2... Termin naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 28 lutego 2017.

2016-12-22

Kredyt na innowacje technologiczne na 2017 rok

Istotną szansą na poprawę konkurencyjności mikro-, małych i średnich firm, jest instrument wsparcia finansowego, tj. „Kredyt na innowacje technologiczne”.

2016-12-08

Go to Brand – pomóż sobie w promocji firmy za granicą

Polskie firmy mają potencjał, aby zwiększać udział na rynkach zagranicznych, jednak promocja marki poza granicami Polski jest kosztowna.

2016-11-09

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego

Istotną szansą na poprawę konkurencyjności podmiotów z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego ma nabór wniosków o dofinansowanie w ramach...

2016-11-05

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą minimum od 6 miesięcy.

2016-09-30

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego

Istotną szansą dla dalszego tworzenia i rozszerzania zdolności w zakresie rozwoju firm z branży stolarki otworowej w województwie dolnośląskim jest konkurs w ramach działania...

2016-09-23

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. warmińsko-mazurskiego

Istotną szansą na poprawę konkurencyjności podmiotów z sektora MŚP, w tym z branży stolarki okiennej z województwa warmińsko-mazurskiego, jest ogłoszony...

2016-08-19

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. łódzkiego

Silna i rosnąca konkurencja producentów wymusza konieczność systematycznej modernizacji i uatrakcyjniania oferty.

2016-08-02

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. kujawsko-pomorskiego

Aby sprostać wymaganiom i rosnącym oczekiwaniom klientów, polskie przedsiębiorstwa muszą stale inwestować w modernizację i rozwój produkcji.

2016-07-22

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. lubelskiego

O dofinansowanie w ramach konkursu, w maksymalnej wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych, ubiegać się mogą mikro i małe przedsiębiorstwa.

2016-07-08

Dotacje na rozwój przedsiębiorstw z woj. podlaskiego

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

2016-06-09

Jak pozyskać dotacje z UE na rozwój przedsiębiorstwa?

Długofalowy rozwój sektora produkcyjnego i usługowego możliwy jest także dzięki współfinansowanym z UE inwestycjom dokonanym w ostatnich latach przez wiodące firmy w sektorze.