ISO-Chemie GmbH

wpis pełny

Kontakt

ISO-Chemie GmbH
Röntgenstrasse 12
D-7343 Aalen, Germany

[mapa]
tel.: +4915142612977
e-mail: info@iso-chemie.pl
tel.: +48718810048
Fax: +48718810049


KLUCZEM DO KAŻDEGO ROZWIĄZANIA JEST DOBRA IDEA


Z pomysłów na tworzywa piankowe zapewniamy wygodny dzień dzisiejszy oraz lepsze jutro. Tworzywo piankowe to nasza kompetencja. To Państwa i nasz wspólny temat. Dlaczego?


Jedziecie Państwo samochodem, rozkoszujecie się miłym ciepłem Waszego mieszkania lub w czasie wolnym chętnie uprawiacie sport. We wszystkich tych dziedzinach mamy do czynienia z tworzywami piankowymi. Produkty z tworzyw piankowych oferują widoczną i niewidoczną ochronę oraz zapewniają komfort. Są wykorzystywane przy uszczelnianiu budynków, jako izolacja wibracyjna i akustyczna w samochodzie, czy jako pomoc do pływania w sportach wodnych. Produkty z tworzyw piankowych są idealne zarówno dla pewnego opakowania jak również bezpiecznego transportu wysokowartościowych towarów i urządzeń.
Zapoznacie się Państwo czytając naszą broszurę z różnorodnymi zastosowaniami tworzyw piankowych oraz należących do nich produktach rozwojowych naszego przedsiębiorstwa.ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA


Jako producent wydajnych energetycznie i zrównoważonych ekologicznie uszczelnień czujemy się zobowiązani do stałego ulepszania naszych wyrobów pod kątem ich wpływu na środowisko a także do ciągłego rozwoju biznesowych działań proekologicznych. To jednak nie powinny być tylko puste słowa. My działamy!
Jakość naszych produktów stoi zawsze na pierwszym miejscu. Jako firma posiadająca certyfikaty ISO 14001 oraz ISO 9001 czujemy sie odpowiedzialni za przyszłość, dla której warto żyć – w pełnej zgodności z naszą dewizą „Use the blue technology“.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


Wyznając zasadę zrównoważonego rozwoju naszej produkcji opracowaliśmy deklaracje środowiskowe wyrobów (EPD) dla asortymentu naszych  taśm  uszczelniających  oraz  elementów  technicznych.  EPD stanowią ujawnienie obszernego bilansu wszelkich oddziaływań na środowisko, związanych z wykonaniem danego wyrobu. Unikatowa jak dotychczas w branży EPD dla taśm uszczelniających, oprócz istotnych ekologicznie szczegółowych informacji o okresie życia taśm PUR i PE wyjaśnia również, na czym  polega  ich  nadzwyczajna  wydajność  energetyczna  oraz  w  jaki sposób wpływają one pozytywnie na zużycie energii i tym samym na ekobilans budynków.CERTYFIKAT ŚRODOWISKOWY ZGODNY Z ISO 14001


Stale dążymy do rozwijania naszych biznesowych działań proekologicznych. Świadectwem tego jest uzyskanie przez nas certyfikatu zgodności z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001. Uznany w skali międzynarodowej system zarządzania środowiskowego bazuje na dobrowolnych proekologicznych działaniach przedsiębiorstw dbających o ciągłość procesu ulepszania. W tej dziedzinie zdefiniowaliśmy wymierne cele ekologiczne, takie jak działania w zakresie utylizacji odpadów, dalszej redukcji zużycia energii oraz obniżania emisji CO2.