Nice Polska Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
Parzniewska 2a
tel.: 022 7594000
tel.: 022 7594012
fax: 022 7594022
e-mail: nice@nice.com.pl
Data: 2017-05-18
Autor: Nice Polska
Systemy parkingowe NicePark gwarantują pełną kontrolę wjazdu i wyjazdu z parkingów oraz umożliwiają generowanie przychodów z funkcjonowania parkingu. Kompleksowa oferta pozwoli na spełnienie oczekiwań małych i dużych inwestorów.
Ilość wyświetleń: 225