ISO-BLOCO Reno – nowoczesne uszczelnienie okien w starym budownictwie

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Specjaliści ds. rozwoju produktów firmy ISO-Chemie wymyślili wspaniałe rozwiązanie wydajnych energetycznie i zrównoważonych uszczelnień okiennych w starym budownictwie. Przy innowacji produktów chodzi o wielofunkcyjny system uszczelnienia i izolacji, który po raz pierwszy zaprezentowany był podczas Targów Fensterbau/Frontale 2012 w Norymberdze.

Dlaczego nie wykorzystywać w starym budownictwie tego, co sprawdziło się w nowym budownictwie to była myśl przewodnia przy rozwoju produktu, ponieważ wielofunkcyjne taśmy uszczelniające spoiny stosowane są już od lat z powodzeniem w uszczelnieniach okiennych nowego budownictwa. Za pomocą ISO-BLOCO Reno dajemy teraz montażystom, handlowcom,   planistom i architektom adekwatne rozwiązanie uszczelnienia dla starego budownictwa.

W starym budownictwie pozostaje najczęściej niewiele miejsca do operowania przy osadzaniu okna w otworze, co ekstremalnie utrudnia montaż przy zastosowaniu powszechnych wielofunkcyjnych taśm uszczelniających. Ta problematyka kompletnie nie dotyczy ISO-BLOCO Reno. Ponieważ ta wstępnie sprężona taśma nie jest mocowana do ramy okiennej, tylko przed montażem okna osadzana jest bezpośrednio w rowku U muru, który powstaje wskutek demontażu starego okna. Rozprężanie następuje dopiero po pozycjonowaniu okna w ramie i umożliwia przez to pewne, proste i mało czasochłonne uszczelnienie.

Ten innowacyjny system renowacji składa się z dwóch powiązanych ze sobą komponentów uszczelnieniowych. Warstwa wewnętrzna składająca się z wysokowartościowego tworzywa sztucznego tworzy tzw. płaszczyznę wyrównującą, gdyż tak jak zewnętrzna warstwa tynkowa w sytuacji nowego budownictwa zapewnia optymalne podłoże do uszczelnienia spoiny połączeniowej z profilem okiennym. Jednocześnie występujące puste przestrzenie są przez to zabezpieczone i izolowane. Decydującym przy tym jest fakt, że monterzy podczas planowania mają niezawodną podstawę kalkulacji dla wielkości rozmiarów spoin. 

Przyporządkowany do tego drugi komponent to wstępnie sprężona taśma uszczelniająca ze zintegrowaną membraną foliową, która w sposób powolny rozprężą się w profilu okiennym a następnie pewnie go uszczelnia. Ponadto w celu łatwiejszego montażu system wyposażony jest w warstwę samoprzylepną.

Montaż tego praktycznego systemu renowacyjnego jest prosty. Po oderwaniu samoprzylepnej folii ochronnej ISO-BLOCO Reno umieszczane jest bezpośrednio w rowku U murowania wnęki. Stabilne pozycjonowanie w murze gwarantują powierzchnia samoprzylepna usytuowana od strony tylnej oraz elastyczne krawędzie płaszczyzny wyrównującej. Ta funkcja zaciskająca umożliwiona jest poprzez odpowiednie do rozmiarów rowków szerokości taśmy.

Standardowo asortyment obejmuje różne szerokości taśmy od 65 – 105 mm, które są odpowiednie dla rowków U o szerokościach od 48 – 104 mm. Poprzez zmienność szerokości i głębokości uszczelnione mogą być niemalże wszystkie rowki U, które powstają po wyjęciu starego okna. Szczególnie głębokie rowki powinny zostać przedtem wypełnione odpowiednim materiałem izolacyjnym. Ponadto ISO-BLOCO Reno może być używane w kombinacji z natryskowymi materiałami uszczelniającymi i izolacyjnymi, które w starym budownictwie często są używane do optycznego pokrycia spoin połączeniowych.

Tak jak inne wielofunkcyjne taśmy uszczelniające firmy ISO-Chemie taśma ISO-BLOCO Reno posiada trzy obszary funkcyjne, za pomocą których realizowane jest niezbędne uszczelnienie trójpłaszczyznowe wymagane w „Wytycznych do montażu“ instytutu RAL. Od strony pomieszczenia posiada ona ekstremalnie niską wartość wsp. a=0,00 i jest w 100% szczelna powietrznie i paroszczelna. W obszarze funkcyjnym zapewnia optymalną izolację cieplną i akustyczną, a w obszarze zewnętrznym oferuje wspaniałą ochronę przed warunkami pogodowymi ze szczelnością na zacinający deszcz ponad 1.000 Pa. Ponadto system ten spełnia wymagania BG 1 względnie BG 2 i BG R zgodnie z DIN 18542:2009.

Rozwinięty specjalnie dla renowacji energetycznej okien system uszczelnienia ISO-BLOCO Reno nie wymaga zmian w sprawdzonych procesach montażowych przy renowacji okien i daje się przetwarzać w sposób niezawodny, prosty, szybki i bezodpadowy. Wraz z ISO-BLOCO Reno udała się innowacja, która znacznie ułatwia renowację okien. 

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Strona główna | O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

ISO-Chemie GmbH

D-7343 Aalen, Germany
Röntgenstrasse 12
tel.: +4915142612977
tel.: +48718810048
Fax: +48718810049
e-mail: info@iso-chemie.pl
http://iso-chemie.pl/