Wyjątkowa jakość impregnowania i wykańczania okien dzięki linii marki Italmeccanica

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Ecoline Profilsand – szczotkarka

fot. ITA

Ecoline Profilsand – szczotkarka


Ecoline Profilsand – szczotkarka

fot. ITA

Ecoline Profilsand – szczotkarka

Ecoline Profilsand – szczotkarka

fot. ITA

Ecoline Profilsand – szczotkarka

Ecoline Profilsand – szczotkarka

fot. ITA

Ecoline Profilsand – szczotkarka

Tip Top Fenster jest producentem okien, okiennic i stolarki zewnętrznej z siedzibą w Maranza (Bolzano), w górach na północy Włoch, przy granicy z Austrią. Obecnie zatrudnia 40 pracowników na produkcji oraz taką samą ilość w biurach i zespołach monterów. Produkuje średnio 17 tysięcy kompletnych okien drewnianych i drewniano-aluminiowych rocznie.


Od czasów, gdy kilkadziesiąt lat temu Augustin Rieder, po ukończeniu nauki na kierunku stolarstwa i po zdobyciu doświadczeń zawodowych w zakładach stolarskich rozlokowanych w dolinach alpejskich, otworzył swój mały warsztat w Maranza, firma Tip Top Fenster bardzo się rozwinęła. Pierwsze pomieszczenia, które szybko okazały się niewystarczające, znajdowały się w przydomowej stodole. W 1972 roku Augustin rozpoczął budowę pierwszej hali, w której produkował okna, drzwi i wyposażenie wnętrz razem z czterema pracownikami. Rosnący popyt na wysokiej jakości produkty z drewna zrodził potrzebę rozbudowania hali produkcyjnej. Od 1988 roku firma specjalizuje się w produkcji drewnianych okien, drzwi balkonowych i wejściowych, werand, wraz ze wszystkimi akcesoriami. 

Proces szlifowania/szczotkowania


Cały proces produkcji – wyjaśnia Arnold Rieder, który kieruje działem produkcyjnym firmy – wykonywany jest w Tip Top Fenster. Używamy drewna klejonego (4 lub 3 warstwy, w zależności od grubości) z różnych gatunków, ze znaczną przewagą modrzewia (około 70%), świerka i innych gatunków, które obrabiamy, aż do uzyskania zmontowanych okien. Następnie przechodzą one do wydziału impregnowania i wykończania, które odbywa się na bazie wody. Gwarantuje to wysoką jakość produktu gotowego, zarówno jeżeli chodzi o trwałość, jak i pod względem estetyki.


Tip Top Fenster działa na rynku, który obejmuje doliny Południowego Tyrolu i Górnej Adygi, ale współpracujemy także z architektami i firmami budowlanymi na terenie całych Północnych Włoch. W 2008 roku przedsiębiorstwo przeprowadziło inwestycję, która pozwoliła zwiększyć jakość produktu końcowego oraz wydajność produkcji. Pozwoliła na zautomatyzowanie i ustawienie w linii wszystkich operacji obróbki drewna. Jej część dotyczyła wydziału obróbki wykończeniowej. Została tam uruchomiona szlifierko-szczotkarka marki ltalmeccanica do uzyskiwania powierzchni idelanie wykończonych. Pozwoliło to uniknąć rozładowywania elementów pomiędzy etapem impregnowania metodą polewania (flow-coating) i automatycznym nanoszeniem farb wykończeniowych. Firma używa też szlifierko-szczotkarki przed zawieszaniem elementów na linii do malowania. 

Poprawę jakości uzyskaną za pomocą zainstalowanych maszyn fabryka uznaje za naprawdę znaczną. System ten, w kolejnych etapach pracy szczotek i tarcz, działa na powierzchnię z dużą delikatnością. Niskie ciśnienie wywierane przez tarcze chroni przed pękaniem włókien drewna, następnie szczotki pozwalają na cięcie włosa pochodzącego z poprzednich etapów obróbki. Na końcu procesu powierzchnia ma doskonałą strukturę, środek impregnujący nie wnika do nacięć włókien, gdyż te już nie występują. Nie ma więc potrzeby usuwania podniesionego włosa.

Doskonały stan powierzchni na końcu operacji szlifowania/szczotkowania można łatwo ocenić po prostu dotykając jej: od razu poczujemy wyjątkową gładkości i jednorodność powierzchni 


Szlifierko-szczotkarka składa się z kilku kolejnych stanowisk – mówi Massimo Paini, przedstawiciel ltalmeccanica – według sekwencji, która została zaprojektowana specjalnie dla typowych produktów Tip Top Fenster. W szczególności, szczotkujemy brzeg, wewnątrz, następnie dwie tarcze dla powierzchni, szczotki do poprzeczek zewnętrznych, szczotka do powierzchni, szczotka do poprzeczek wewnętrznych.


W dwóch kolejnych przejściach (po jednym na powierzchnię) – kontynuuje Arnold Rieder – maszyna obrabia wszystkie boki okna (boki wewnętrzne, zewnętrzne i powierzchnie). Jak już wspomniano, na koniec metodą polewania (flow-coating) nanoszony jest środek impregnujący, następuje suszenie, wykonujemy kontrolę, potem nanoszone jest wykończenie na bazie wody. Proces ten odbywa się w automatycznej podwójnej kabinie, każda wyposażona w recyprokator oraz zimną ścianę do odzyskiwania nadmiaru rozpylonego produktu. System – podkreśla Arnold Rieder – pozwala na optymalne wykorzystanie środka impregnującego: impregnacja jest całkowicie jednorodna i nie wymaga nakładania nadmiernej ilości produktu, aby następnie przejść do kolejnego szlifowania, co stanowi niezbyt korzystny etap obróbki.


Narzędzia i maszyna Italmeccanica dostosowane do potrzeb Tip Top Fenster


Nasze maszyny – rozpoczyna Maurizio Savio – zostały zaprojektowane i wykonane w celu umożliwienia użytkownikowi poprawy jakości wykończania produktów, a także zautomatyzowania operacji, które tworzą wąskie gardło w trakcie produkcji okien i paneli, eliminując nieekonomiczne etapy procesu, takie jak pośrednie szlifowanie pomiędzy impregnatem a wykończeniem przy produkcji okien, persjan czy okiennic zewnętrznych.


Wszystkie operacje: szlifowania, szczotkowania, rustykowania zostały zaprojektowane specjalnie dla uzyskania wymaganego rezultatu końcowego. Po uzgodnieniu celu razem z użytkownikiem, firma ltalmeccanica oferuje specyficzną kombinację „standardowych” modułów, która pozwala osiągnąć ten konkretny rezultat w następujących po sobie etapach. Konfiguracja została przetestowana w dużym zakładzie doświadczalnym firmy, który mieści się w Guidizzolo.

Zintegrowany system szczotkowania, który proponujemy – kontynuuje Maurizio – może zostać dostosowany do potrzeb dużych, średnich i małych zakładów przemysłowych, do produkcji specyficznych elementów lub produkcji mieszanej, dla jednorodnych lub różnych gatunków drewna oraz do określonej wydajności produkcji. Każde z indywidualnych rozwiązań jest wynikiem projektu opracowanego dla uzyskania powierzchni nienaruszonych ze strukturalnego punktu widzenia, można powiedzieć „superwykończonych”, idealnie wyszlifowanych, bez rozrywania włókien drewnianych, zwartych i jednorodnych na powierzchniach, na brzegach, na krawędziach, na czołach i w punktach połączeń. Uzyskuje się to poprzez optymalizację zależności pomiędzy ciśnieniami stosowanymi na różnych etapach obróbki, prędkościami przejścia elementów, prędkościami obrotowymi i oscylacją narzędzi oraz ich dostosowywaniem do rodzaju, struktury, kształtu i granulacji zastosowanych narzędzi ściernych. Z tego względu narzędzia również projektujemy i produkujemy w naszej firmie. 


Unikalną cechą rozwiązań do szczotkowania marki Italmeccanica jest to, że każde narzędzie jest przeznaczone do uzyskania konkretnego rezultatu w kolejnych etapach procesu. Dotyczy to przygotowania powierzchni surowej, powierzchni już impregnowanej, podkładów lakierowanych, pośrednich, podkładów katalizowanych czy taż powierzchni woskowanych. Ponadto, wszystkie maszyny charakteryzują się opatentowanym systemem szybkiej wymiany zespołów, co pozwala na elastyczne wprowadzanie zmian w programach obróbki.

Dzielimy się z użytkownikami naszych systemów wieloletnim doświadczeniem zarówno w ich zakładach produkcyjnych, jak i w naszym zakładzie doświadczalnym, gdzie pracują dokładnie takie maszyny, jak te, które instalujemy u naszych klientów. Pomagamy na przykład w przygotowaniu programów konserwacji zespołów ściernych (tarcze i szczotki) w celu optymalizacji zużycia i przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej jednorodności obróbki w czasie. Nasze zespoły są zaprojektowane właśnie dla umożliwienia takiego programowania, które minimalizuje koszty operacyjne, a przy tym zwiększa zgodność z normami jakościowymi.


Opracowane przez Italmeccanica rozwiązania dla branży okien pozwalają wyeliminować etap szlifowania pośredniego, czyli ustawić w linii całość operacji wykończeniowych. Tak właśnie została przygotowana linia zainstalowana w Tip Top Fenster, przy czym wzięto pod uwagę rodzaj obrabianych materiałów, oczekiwaną wielkość produkcji i standardy jakości wykończonego produktu. 

Maszyna zainstalowana w Tip Top Fenster – mówi Maurizio – jest pojedynczym przejściem: szczotki pracują zawsze i tylko w jednym kierunku. Szczotki są zatem jednostronne, materiał ścierny jest tylko na jednej stronie każdego paska. Warstwa nośna dla ścierniwa jest bardzo cienka, aby szczotka była miękka i elastyczna. Wykorzystywane granulacje są dostosowane do materiałów najczęściej używanych w firmie.


» Pierwszy moduł linii Tip Top Fenster

Stanowisko 1. Pierwsze stanowisko, które napotyka element, składa się z dwóch szczotek do szlifowania krawędzi zewnętrznych (w tym przypadku, granulacja 150). Program sterujący pozwala przewidzieć możliwość zatrzymania szczotek na końcu brzegu na samej krawędzi, aby uniknąć zaokrągleń, jeżeli jest to wymagane. Kształt tych szczotek jest zaprojektowany specjalnie do szlifowania kształtów brzegów stosowanych przez Tip Top Fenster najczęściej.

Stanowisko 2. Na drugim stanowisku używa się zrobotyzowanej szczotki „zanurzanej”, samocentrującej, sterowanej enkoderem. Przy zatrzymanym elemencie może ona wykonywać szlifowania brzegu zewnętrznego, a następnie – w przypadku okna – listwy przyszybowej (brzegu wewnętrznego) czoła elementu. Przy elemencie w ruchu, zawsze w przypadku okna, wykonuje szlifowanie brzegu wewnętrznego słupka.

Stanowisko 3. Następne stanowisko składa się z tarcz, które obracają się i oscylują w kierunku poprzecznym. Tarcze szlifują powierzchnię elementu. Prędkość, ruchy i ciśnienia są idealnie kontrolowane, aby umożliwić wykończenie, pozwalające wyeliminować szlifowanie pośrednie tak przygotowanych okien. Na tym etapie dostępna jest również funkcja „wejścia czasowego”, czyli specjalnego ruchu zbliżania i oddalania tarcz od powierzchni, który pozwala na maksymalnie łagodne wejście narzędzia w celu zapewnienia we wszystkich punktach takiej charakterystyki wykończenia, która pozwala uniknąć późniejszego szlifowania pośredniego.

» Drugi moduł linii TipTop Fenster

Stanowisko 4. Stanowisko z dwoma szczotkami poprzecznymi, które używane są do wykonania obróbki listwy przyszybowej (wewnętrzny brzeg słupka) oraz przy obróbce persjan, do szlifowania listew lub powierzchni okiennic. Obie szczotki obracają się w przeciwnych kierunkach i są samocentrujące (także te są sterowane enkoderem) – przesuwają się na boki w przypadku persjan i okiennic. W Tip Top Fenster używane są narzędzia o granulacji średniodrobnej (240), ponieważ przeważają materiały z drewna sosnowego i jodłowego.

Stanowisko 5. Szczotka pozioma umożliwia ujednorodnienie wszystkich obrabianych powierzchni płaskich. Wykonuje obróbkę wykończeniową. W przypadku Tip Top Fenster materiał ścierny ma granulację średniodrobną (240). Także tutaj szczotka pozioma może posiadać wejście czasowe, tak jak w przypadku tarcz, dla dostosowania jej do zadania: zaokrąglić krawędź i w jakim stopniu albo nie zaokrąglać (ten drugi przypadek może być korzystny, kiedy szlifujemy powierzchnie już pomalowane).

Stanowisko 6. Ostatnie stanowisko jest identyczne jak drugie i pozwala na obrabianie zewnętrznego brzegu kolejnego słupka oraz brzegów zewnętrznych i wewnętrznych (przylga i listwa przyszybowa) drugiej poprzeczki.

Można osiągać również efekty specjalne, na przykład powierzchnie rustykalne, instalując specjalne tarcze i szczotki. 

Czynniki fundamentalne dla uzyskania idealnego wykończenia 


Wybór materiału ściernego odbywa się podczas prób wstępnego uruchomienia i uruchomienia końcowego. Kryterium jest dobranie granulacji i podłoża odpowiedniego do najbardziej miękkiego materiału (w przypadku Tip Top Fenster to na przykład sosna i jodła). Podczas obróbki twardego drewna (dąb, buk i jesion) korzystniej jest oddziaływać na prędkość obrotową lub prędkość posuwu elementu.

Jeżeli system jest zainstalowany w firmach, które zajmują się jedynie malowaniem elementów, problemem jest nie tylko różnica gatunków drewna, ale też stan powierzchni elementów poddawanych obróbce. Niestety, nie wszyscy producenci są wyposażeni w odpowiednie maszyny i frezy technologicznie odpowiednie dla uzyskania właściwej powierzchn, dlatego maszyny Italmeccanica pozwalają na błyskawiczną zmianę zespołów szczotek, za pomocą systemu, który został opracowany i opatentowany specjalnie w tym celu.

Ponieważ systemy szczotkowania Italmeccanica zostały opracowane i zainstalowane, aby uzyskać wysoką jakość i jednorodność wymaganych standardów obróbki – podsumowuje Maurizio – produkujemy również narzędzia. Oprócz opatentowanego systemu szybkiej wymiany, wszystkie one charakteryzują się wykorzystaniem specjalnie dobranych i obrobionych materiałów, co umożliwia uzyskanie najlepszych rezultatów. Pozwala to na precyzyjne ustawienie każdego narzędzia z punktu widzenia kształtów, stopnia agresywności i jednorodnego ich funkcjonowania w czasie – odpowiednio do harmonogramu konserwacji, który powstał, aby zoptymalizować ich osiągi i koszty użytkowania.


Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Strona główna | O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

ITA Sp. z o.o.

96-325 Radziejowice
Krze Duże 57a
tel.: 022 3977177
Fax: 022 3977176
e-mail: ita@ita.pl
http://www.ita.pl
https://web.facebook.com/itaspzoo/Kontakt do redakcji oknonet.pl


Opaski magnetyczne Trzecia Ręka od OknoBest

Opaski magnetyczne Trzecia Ręka od OknoBest

Zgodnie ze swoim mottem „…aby się lepiej...

Jak usprawnić produkcję? Jak obniżyć koszty produkcyjne?

Jak usprawnić produkcję? Jak obniżyć koszty produkcyjne?

Podczas FlexLink Industrial Innovation Days (17-19...

Jak chwytak podciśnieniowy wpłynął na produkcję okien w firmie Biegus

Jak chwytak podciśnieniowy wpłynął na produkcję okien w firmie Biegus

Gdy właściciel firmy Biegus, Pan Edward (ojciec...

Czarne okna na topie

Czarne okna na topie

Od kilku lat w modzie są przede wszystkim odcienie...

Chwytaki i roboty do szkła BEFARD

Chwytaki i roboty do szkła BEFARD

BEFARD, polski producent żurawi HDS, specjalizuje się w...» Więcej na subportalu maszyny, obróbka powierzchni