Montaż okna w ociepleniu – jeden system, trzy warianty montażu

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Zgodnie z przyjętymi przez Parlament i Radę Unii Europejskiej postanowieniami Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, od 1 stycznia 2021 r. budowanie domów o „niemal zerowym zużyciu energii” (od 1 stycznia 2019 r. nowo powstałych budynków administracji publicznej) stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Europie. W tym kontekście, rozwiązaniem przyszłości staje się sprawdzony w budownictwie energooszczędnym i pasywnym system illbruck MOWO.

W systemie tym okna montowane są w płaszczyźnie izolacji termicznej budynku celem ograniczenia wartości liniowych mostków cieplnych. Żaden inny system nie ma tylu obszernych badań, co utytułowany licznymi nagrodami system MOWO marki illbruck. To pierwsze i jak na razie jedyne rozwiązanie montażu okien w ociepleniu, bazujące na spoinie klejowej przenoszącej obciążenia, które uzyskało certyfikat ift Rosenheim (według wytycznych MO-01/1 oraz MO-02/1). Na podstawie programu, obejmującego kilkanaście różnych badań, potwierdzono wszystkie, stawiane systemowi założenia projektowe. Oznacza to, że projektanci, firmy montażowe i inwestorzy otrzymują najlepiej przebadany system montażu okna w ociepleniu.

Systemowe mocowanie i uszczelnianie złącza okiennego w płaszczyźnie ocieplenia budynku. Montaż efektywny energetycznie, efektowny – przy okazji.

WARIANTY MONTAŻU
 • Typ 1 – wykusz 35 mm
Problemy występujące w przypadku mocowania i uszczelniania okien częściowo wysuniętych w ocieplenie, są rozwiązane za pomocą systemu illbruck MOWO typu 1, w skład którego wchodzą: PR011 płyta instalacyjna 35 mm oraz TP652 taśma rozprężna illmod Trio+. W tym celu należy przykleić płytę instalacyjną PR011 z profilu 35 mm, aby utworzyła ramę, w której następnie osadzimy okno. Krawędź okna nie powinna wystawać poza płytę instalacyjną. Samo uszczelnienie realizujemy w sposób łatwy i niezawodny za pomocą taśmy
rozprężnej TP652 illmod Trio+. Utworzona tym samym rama z płyty PR011, staje się naturalnym przedłużeniem ościeża, a w połączeniu z mocnym klejem szybkowiążącym SP340, rozwiązany jest problem zbyt małej odległości od brzegów w przypadku stosowania śrub do mocowania ościeżnic.
 • Typ 2 – wykusz 90 mm
W tym wariancie system illbruck MOWO składa się z profilu instalacyjnego PR007, profilu izolacyjnego PR008 oraz taśmy rozprężnej illmod Trio+ TP652. Ramę nośną tworzy profil o przekroju trójkątnym, z przyciętymi krawędziami. Zastosowanie klinów izolacyjnych PR008 zwiększa izolacyjność cieplną i ułatwia połączenie z dociepleniem budynku. Niezawodność systemu typu 2, który był podstawą do opracowania typów 1 i 3, potwierdzają tysiące zamontowanych metrów ram systemu.
 • Typ 3 – wykusz od 120 do 200 mm
Rama w kształcie litery „L” zapewnia idealne warunki dźwigni i dzięki temu nadaje się do stosowania przy największych występach, np. z konstrukcjami wielowarstwowymi (klinkier). Zastosowanie bloków izolacyjnych PR012 opracowanych specjalnie do łączenia z następnymi elementami budynku, zwiększa izolacyjność cieplną. Ponadto w skład systemu typu 3 wchodzą: kątownik instalacyjny PR010  oraz taśma rozprężna illmod Trio+ TP652.
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

» Energooszczędny

Co to wszystko oznacza dla inwestora? Z pewnością realne ograniczanie wartości liniowych mostków cieplnych, ale też możliwość wcześniejszej adaptacji wnętrz. Jak dotąd, inwestor musiał czekać na ocieplenie domu, aby móc uszczelnić zamocowane uprzednio okno w warstwie ocieplenia. System illbruck MOWO umożliwia pełne zamknięcie otworu już po 24 godzinach, zatem inwestor nie jest pozostawiony samemu sobie z problemem kontynuacji montażu, a konkretnie jego części związanej z uszczelnieniem – zamknięciem przegrody okiennej. Ponadto system umożliwia późniejszą wymianę okien bez uszkodzenia elewacji. System przeznaczony jest do energooszczędnego, pasywnego, jak również blisko zeroenergetycznego budownictwa.

» Hermetyczny

Współczynnik infiltracji powietrza wynosi a < 0,1 [m3/m·h·daPa2/3], a więc może występować w duecie z najbardziej szczelną stolarką w 4 klasie przepuszczalności powietrza.

» Cichy

Podczas gdy tradycyjny system montażu wysuniętego przed lico muru uzyskał w badaniach izolacyjność na poziomie zaledwie 19 dB, przy zastosowaniu systemu illbruck MOWO uzyskano wartość 36 dB. Dzięki zastosowaniu uszczelniacza hybrydowego SP525 system uzyskał wartość 43 dB. To wynik, jakiego obecnie nie osiąga żaden inny system. Dzięki temu nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed hałasem, np. w postaci paneli wygłuszających.

» Pod kontrolą

Firma tremco illbruck zapewnia 
wsparcie na etapie projektu 
i wykonania. Każda budowa jest 
monitorowana na etapie realizacji, 
a zachowanie procedur nagradzane jest 
5-letnią gwarancją na funkcjonalność 
systemu.

» Rekomendacja

Rozwiązanie jest rekomendowane 
w najnowszych wytycznych ITB 
nr B6/2016.

Zalety systemu illbruck MOWO:
 • klejowy system mocowania i uszczelniania okien w warstwie izolacji cieplnej budynku;
 • hermetyczne rozwiązanie systemowe dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego;
 • realne ograniczenie wartości liniowych mostków cieplnych;
 • izolacja akustyczna złącza na poziomie okna akustycznego;
 • możliwość adaptacji wnętrz w 24h po montażu okien;
 • późniejsza wymiana okien bez uszkodzenia elewacji;
 • nadzór doradców tremco illbruck nad projektem i realizacją;
 • 5-letnia gwarancja funkcjonalności produktów w systemie*.
 • profile purenitowe odporne na wodę i stabilne wymiarowo * Szczegółowe warunki gwarancji dostępne TUTAJ

Artykuł promocyjny
Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Strona główna | O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

tremco illbruck Sp. z o.o.

31-234 Kraków
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
tel.: + 48 12 665 33 08
Fax: +48 12 446 00 06
e-mail: sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
http://illbruck.com/pl_PL